Maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten, joten se soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen vahvistamista lukio-opintoja varten.

Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutus sisältää erityisesti suomen kielen opintoja sekä kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja.

Koulutuksen valintakriteerit

Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.

Hakuaika  on 19.5.–21.7.2020. Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukioon valmistavan opetuksen opiskelijoiden valintakoe pidetään 24.6. klo 10.00 tai 23.7. klo 10.00. Valintakokeeseen osallistuminen on edellytys lukioon valmistavaan opiskeluun pääsemiseen. Hakijat saavat valita, kumpanako päivänä osallistuvat kokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Valintakokeeseen osallistuminen on edellytys lukioon valmistavaan opiskeluun pääsemiseen.

Tutustumistilaisuus hakijoille ja opinto-ohjaajille

Tutustumistilaisuus luva-koulutukseen järjestetään 24.1.2020 klo 13.00 sekä 17.4.2020 klo 10-11 osoitteessa Karaportti 2.