Aarnivalkean koulun väistötilat Pohjois-Tapiolan koulun tiloissa ja siirtokelpoinen tilaelementtikoulu Pohjois- Tapiolan koulun piha-alueella

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.8.2017 klo 14.02

Pohjois-Tapiolan koulun pihaan sijoitettu siirtokelpoinen parakki on vastaanotettu ja tiloissa on aloitettu koulunkäynti 10.8.2017. Rakennusvalvonta on suorittanut käyttöönottokatselmuksen 9.8.2017.

Valitettavasti emme saaneet tiukan aikataulun vuoksi pihatöitä valmiiksi ennen koulun alkua. Pihatyöt ja leikkivälineiden asennukset ovat vielä työn alla. Olemme pahoillamme pihatöiden keskeneräisyyden aiheuttamasta haitasta koulunkäynnille.

Päärakennuksessa sisäilmatutkimuksiin perustuvat tiivistystyöt on tehty ja valmiit tilat on luovutettu käyttäjille. Iltapäiväkerhon tila, etelä-siiven auditorio, biologian luokka ja varasto valmistuvat viikkojen 34- 35 aikana ja tilat luovutetaan silloin käyttäjille.

Keskeneräiset tilat on eristetty muista tiloista suojaseinillä ja alipaineistamalla työtilat pölyjen leviämisen estämiseksi muihin käytössä oleviin tiloihin. Ilmanvaihdon nuohoukset, mittaukset ja säätötyöt jatkuvat. Ilmanvaihtoon liittyvät työt tehdään koulun käytön ulkopuolella iltapäivällä ja illalla. Ilmanvaihtotöiden arvioitu valmistuminen on viikolla 35.

Aarnivalkean tilaelementtikoulun työmaan turvallisuudesta vastaa tilaelementtikoulun urakoitsija ja Pohjois-Tapiolan koulun töiden osalta tiivistystöiden urakoitsija. Espoon kaupungilla on lisäksi molempiin urakoihin nimetty erikseen omat turvallisuuskoordinaattorit, jotka valvovat työmaan turvallisuutta turvallisuuskoordinaattoreille osoitettujen tehtävien mukaisesti.

Työt, jotka vaikuttavat oppilaiden kulkemiseen koululla, pyritään tekemään aikaisin aamulla ennen koulun alkua. Koulun kanssa sovitaan etukäteen työmaata koskevat asiat, jotka vaikuttavat koulun toimintaan ja tehdään yhteisesti sovittuna aikana.

Urakoitsija vastaa korjattujen tilojen loppusiivouksesta ennen kuin luovuttaa ne Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotannolle. Käyttäjille luovutettujen tilojen osalta siivouksesta ja siisteydestä vastaa Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotanto.

Nappula on poistettu koulun käytöstä ja sen korjaustatapaa tullaan arvioimaan myöhemmin.

Lisätiedot

Korjausrakennuspäällikkö Esko Halmesmäki, esko.halmesmäki@espoo.fi

Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä, reijo.yrjola@espoo.fi

Rakenneinsinööri Heikki Kääriäinen, heikki.kaariainen@espoo.fi