Stereotypioiden tunnistamista ja rikkomista kansainvälisessä yhteistyössä Aarnivalkean koululla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2019 klo 14.11

Aarnivalkean koulun opettaja Tuula Heikkinen on kontaktiensa kautta saanut koulun mukaan Erasmus+ Stereotypioista sukupuolten tasa-arvoon -nimiseen projektiin. Projektia koordinoi Ranska, ja projektissa on mukana oppilasryhmät Ranskasta, Kreikasta sekä Romaniasta. Projektin tavoitteena on herätellä oppilaita ajattelemaan sukupuoliin kohdistuvia stereotypioita ja löytää keinoja niiden selättämiseksi.

Lukuvuonna 2018-2019 oppilaita pyydettiin etsimään stereotypioita sisältäviä mainoksia lehdistä ja verkosta ja kokoamaan niitä yhteen. Tämän jälkeen kukin maa valitsi mainoksia, joita lähdettiin käsittelemään. Oppilaiden tehtävänä oli poistaa stereotypiat näistä mainoksista englanninkielisen videon muodossa. Mainoksissa olevia stereotypioita olivat esimerkiksi pinkin sävyiset lakanat, joita mainostettiin tytöille ja siniset lakanat pojille tai se, että tytöt ovat rauhallisia ja pojat villejä. Kunkin maan oppilasryhmät kokosivat tekemänsä videot yhteen ja lähettivät ne eteenpäin koordinaattorille Ranskaan. Aarnivalkean koulun oppilaiden mielestä stereotypioita ei ollut kovinkaan vaikea tunnistaa, ja niitä harjaantui löytämään hyvinkin arkisista asioista.

Ranskan koordinaattorikoulu osallistui oppilaiden videolla kilpailuun, ja voitti sen. Palkintorahoilla koulu kutsui muiden maiden ryhmät Ranskaan kesäkuussa, ja Aarnivalkean koululta oli mukana kaksi oppilasta sekä opettajaa. Mukana olleiden oppilaiden mielestä oli ihanaa päästä tapaamaan uusia ihmisiä ja kohentamaan omaa kielitaitoa.

Erasmus+ projekti jatkuu Aarnivalkean koululla vuoteen 2021 asti. Tänä lukuvuonna Erasmus-tiimin tehtävänä on tutkia satuja ja niiden sisältämiä vahvoja stereotypioita. Tämän jälkeen oppilaiden tehtävänä on kirjoittaa yksi satu uudelleen englanniksi siten, että stereotypiat poistetaan. Seuraavan lukuvuoden teemana on puolestaan urheilu ja pelit sekä niiden stereotypiat. Projektin lopussa Aarnivalkean koulun oppilaita ja opettajia vierailee lähikouluilla tarkoituksenaan esitellä projektissa tuotettua materiaalia sekä herätellä muidenkin koulujen oppilaita asenteiden muutokseen ja siihen kuinka yleisiä stereotypiat kuitenkin vielä ovat.

Erasmus+ mahdollistanut kansainvälisen yhteistyön

Erasmus+ projekti on mahdollistanut Aarnivalkean koulun oppilaille kansainvälistymistä sekä kielitaidon hyödyntämistä. Projektiin kuuluu myös jonkin verran matkoja, ja joulukuussa Ranskasta, Kreikasta ja Romaniasta on tulossa oppilaita ja opettajia vierailulle Suomeen. Tämän jälkeen tänä ja ensi vuonna on vielä luvassa matkat Ranskaan, Romaniaan ja Kreikkaan.

Opettaja Heikkisen ja oppilaiden mukaan projekti on ollut mukava ja osallistuminen ei ole vaatinut liikaa aikaa tai energiaa. Heikkinen tosin kertoo, että Erasmus-tuen hakeminen oli aavistuksen työläs, mutta hyvällä hakemuksella tukea saatiin. Heikkinen toivoo, että Erasmus+ tarjoamat mahdollisuudet tulisivat useamman espoolaisen koulun tietoisuuteen, ja että koulut lähtisivät rohkeasti mukaan.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kannustetaan urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Suomessa Erasmus+ -ohjelmasta vastaa Opetushallitus. 10.-12.10.2019 vietettävä #ErasmusDays on kolme päivää kestävä tapahtuma, jonka aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa ohjelman kokemuksista ja opeista.

Espoon päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa hyödynnetään ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia monella eri tavalla

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma