Tämänhetkisten korjaustöiden tilanne

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.11.2016 klo 16.00

Aarnivalkean koulun purkutyö ja rakennustyöt on tehty lasten sekä henkilökunnan turvallisuutta vaarantamatta asianmukaisesti suojattuina sekä alipaineistettuina eli avatuista rakenteista ei ole tullut sisäilmaan päästöjä.

Ainoa lahokorjaus on ollut tähän mennessä erityisopettajien huoneessa, ja se on purettu ulkokautta.  Purkutyömaa on ollut täysin eristetty koulun tiloista.

Lisäksi on tehty ainoastaan lattiapäällysteen, betonilaatan näytereikien, ilmanvaihtokonehuoneen lattiakaivon purkutyöt sekä listoituksen ja kiinteän kalustuksen purkua.

Rakennuttaja on selvittänyt haitta-aineet töittäin:

  • Lattiapainuman korjausta varten asbestianalyysinäyte on otettu muovimatosta ja mattoliimasta 7.7.2016.

  • Kosteuskorjausta varten sisärappauksesta ja sementti-lastulevystä (toja-levy) 8.9.2016.

  • Koulun sisäilmaepäilyjen tutkimuksia ja korjauksia varten kattava haitta-aineselvitys on parhaillaan menossa (A-Insinöörit). Avaukset näytteenottoa varten tehdään turvallisesti osastoituina, alipaineistettuna. Poikkeamaraportointi heti tuloksista – kuten on tapahtunut polyaromaattisten hiilivetyjen eli PAH:n osalta raportointi. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset sisäilmasta eli VOC-mittaukset tehdään 18.11.2016.

Merkkiainekokeet ikkunoiden ja lattian tiivistyksistä ovat tyydyttävät ja hyvät. Urakoitsija ottaa vielä merkkiainekokeet hallinnon tiloista 17. - 18.11.2016.

1950-luvulta olevista pellavariveissä on havaittu PAH-aineita ja pitoisuus on korkea. Rakenneavaus on osastoitu ja alipaineistettu ja riveet purettu. Näytteenottoon on päädytty, koska on havaittu poikkeavaa hajua, jota ennen ei ole havaittu.

Ensi viikon alkupuolella A-Insinöörit tutkivat, onko sisäilmaan päässyt PAH-aineita. Todennäköisyys, että koulun henkilökunta ja oppilaat altistuisivat PAH-pitoisuuksille, on pieni. Aineen purkamiselle on tarkat ohjeistukset, ja purkutyössä aineet eivät pääse leviämään.

Ikkunatiivistyksen yhteydessä ikkunalistat on poistettu sisäpuolelta, jolloin rive on jäänyt ulkopuolelle. Rivettä on löytynyt yhdestä kohtaa, ja sitä ei ole purettu vaan ikkunapieli on tiivistetty polyuretaanimassalla ja tiivistysaineella.

Lisätietoja:

Tilapalvelut-liikelaitoksen johtaja Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683, maija.lehtinen@espoo.fi

Rakennuttamispäällikkö Reijo Yrjölä, puh. 050 599 4076, reijo.yrjola@espoo.fi