Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eestinkallion koulun oppilaskunnan hallitus on vahva vaikuttaja koulun arjessa. Oppilaskunta järjestää vuosittain perinteisiksi muodostuneita tapahtumia, kuten väriviikon, ystävänpäivän terkkuradion sekä oppilaskunnan vaalit. Oppilaskunta vaikuttaa koulun arkeen myös tekemällä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
Eestinkallion koulun oppilaskunnan hallitus muodostuu jokaiselta luokalta valittavista oppilasjäsenistä. Luokka valitsee edustajikseen sekä varsinaisen että varajäsenen. Varsinaiset jäsenet muodostavat oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii hallituksen valitsema puheenjohtaja, yksi koulun oppilaista.

Koulun ympäristöraati muodostuu oppilaskunnan varsinaisista ja varajäsenistä. Ympäristöraadin jäsenet osallistuvat koulun ympäristökasvatukseen valitsemalla koko koulun Vihreä lippu -ympäristökasvatusteeman sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla teemaan liittyvää ympäristöagenttitoimintaa. Ympäristöagenttien toimintatavoiksi ovat muodostuneet Lautaset tyhjiksi -päivän järjestäinen sekä sähkönsäästöä valvovat agentti-iskut.
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran viikossa oppilaskuntatunnilla. Oppilaskunnan hallitukselle voi jättää toiveita ja toimintavinkkejä oman luokan oppilaskuntaedustajien kautta. Näin jokaisella koulun oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa koulun arkeen.