Opiskelu koulussamme

Jalavapuiston koulu sijaitsee Keski-Espoossa puutarhamaisessa Saarniraivion kaupunginosassa keskuspuiston tuntumassa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi koulu sijaitsee hyvien juna- ja linjaautoyhteyksien varrella.  Koulu aloitti ensimmäisen toimintavuotensa syksyllä 1998.

Koulu on monimuotoinen. Oppilaamme oppivat elämään erilaisten oppijoiden kanssa, koska koulussamme on suomenkielisen perusopetuksen lisäksi kaksikielistä (suomi-englanti) perusopetusta sekä toiminta-alueittain järjestettävää TA-opetusta.

Koulussa opiskelee n. 350 oppilasta. Noin puolet oppilaista opiskelee suomenkielisessä ja noin puolet kaksikielisessä (suomi-englanti) opetuksessa vuosiluokilla 1-6. Kummankin opetusmuodon sisällöissä ja tavoitteissa noudatamme samaa opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa opetussuunnitelmaa kaikkien muiden aineiden osalta paitsi englannissa. Kaksikielisessä (suomi-englanti) opetuksessa noudatetaan englannin kielen opetuksessa Espoon kaksikielisten koulujen opetussuunnitelmaa.

Koulussa toimii kolme erityisluokkaa, jossa opetus järjestetään toiminta-alueittain kehitysvammaisille oppilaille. Ta-opetuksessa opetus perustuu opetussuunnitelman perusteisiin ja oppilaat kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, joka kestää 11 vuotta. Oppilaita on yhdessä luokassa enintään kuusi ja he voivat edustaa eri luokka-asteita 1-10. Ta-opetuksen lähtökohtana on oppilaan ainutkertainen yksilöllisyys. 

Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu Jalavapuiston koulussa viikoittain maanantaisin klo 14.15- 16.00.

Jalavapuiston koulun A1 -kielenä on englanti, jonka opiskelu suomenkielisessä opetuksessa aloitetaan 3. luokalla. Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan ensimmäiseltä luokalta lähtien A1 -kielenä englantia. Sen lisäksi saksan (A2 -kieli) opiskelu voidaan aloittaa 4. luokalla. S2 -opetusta järjestetään maahanmuuttajaoppilaille.

sijainti: Jalavakuja 1, Espoo