Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet kaudella 1/2017 - 12/2021

Huoltajien edustajat

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

  • Mikko Harila, puheenjohtaja mikko.harila@gmail.com  / Pekka Linna
  • Riikka Nieminen, varapuheenjohtaja  / Suvi Ala-Laurila
  • Mia Soininen, jäsen / Christiane Laine


Henkilökunnan edustajat

  • Tuulia Halme / Pipsa Tuunainen
  • Ville Stambej / Mika Kuivanen
  • Päivi Harjula, esittelijä ja sihteeri

Johtokunnan pöytäkirjat

Jousenkaaren koulun johtokunta 6.6.2019, 1/2019
 

Jousenkaaren koulun johtokunta 23.9.2019, 2/2019

Jousenkaaaren koulun johtokunta 23.9.2019, 2/2019, Liite 1: Jousenkaaren koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020

Jousenkaaren koulun johtokunta 23.9.2019, 2/2019, Liite 2: Jousenkaaren koulun ohjaussuunnitelma 2019-2020

Jousenkaaren koulun järjestyssäännöt

Jousenkaaren koulun järjestyssäännöt