Kieliohjelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kantokasken koulu tarjoaa Espoon kaupungin kieliohjelman mukaan Espoonlahden palvelualueella varhennettua ranskan, saksan ja englannin kielen opetusta. Kieliryhmät perustetaan, mikäli kielen valitsee vähintään 14 oppilasta.

Kielenopetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty koulun opetussuunnitelmassa. Opetusmenetelmät painottuvat etenkin ensimmäisellä luokalla suulliseen ilmaisuun, kuten lauluihin, loruihin ja leikkeihin, joiden avulla opitaan lyhyitä fraaseja ja perussanastoa. Tavoitteena on tulla tietoiseksi ja kiinnostua eri kielistä ja kulttuureista.

Kolmannella luokalla A1-kieltä opiskellaan  kolme vuosiviikkotuntia ja kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 4-6. 
4. luokalta lähtien oppilas voi opiskella myös englantia A2-kielenä (kaksi vuosiviikkotuntia luokilla 4-6).

Kaikki oppilaat opiskelevat ruotsia B1-kielenä 6. luokalta lähtien.