Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kantokasken koulun oppilasparlamentti

Oppilasparlamentti pyrkii lisäämään oppilaiden aktiivisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa koulun toimintaan. Parlamenttiin valitaan syksyisin edustaja ja varaedustaja jokaisesta luokasta. Edustaja toimii yhteyshenkilönä oman luokan ja parlamentin välillä.

Oppilasparlamentissa puhutaan ja päätetään koulun yhteisistä asioista. Aiheina ovat esimerkiksi teemapäivien ideoiminen, koulun käytänteet kuten ruokailu ja välitunnit, leikkivälineiden hankinta ja lukuvuositeemaan liittyvät asiat. Oppilasparlamentti tekee myös retkiä ja järjestää äänestyksiä.

Oppilasparlamentin toimintaa ohjaavat opettajat. Kokoukset pidetään koulupäivien aikana 6-7 kertaa lukuvuodessa.