Karamzinin koulu

Karamzinin koulussa opiskelee noin 430 oppilasta.

Koulu tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–6 . Koulumme tavoitteena on antaa oppilaille hyvät perustiedot ja opiskelutaidot. Kasvatamme lapsia toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Teemme ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamista vastaan KiVa-toiminnan avulla. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimintaan ja vastuunottoon Liikkuva koulu -ohjelman, oppilaskunta-, ympäristöraati- ja kummioppilastoiminnan sekä muiden vastuutehtävien avulla. 

Koulussa opetetaan kaikille A1 -kielenä englantia sekä valinnaisina A2 -kielinä ruotsia, saksaa ja kiinaa.

Koulussa järjestetään perusopetuksen iltapäivätoimintaa sekä esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta.