Lähderannan koulu

Lähderannan koulu antaa yleisopetusta 1. - 6. luokilla. Koulussa on yhteensä noin 280 oppilasta.

Lähderannan koulussa:

  • Oppilas on kaiken toiminnan keskiössä.
  • Jokaisen omat vahvuudet ovat uuden oppimisen perustana. Pyrimme vaalimaan oppimisen iloa!
  • Käytämme monipuolisia, toiminnallisia menetelmiä opetuksessa ja oppimisessa. Kiinnitämme huomiota oppimisympäristöihin.
  • Tulevaisuuden taidot, sosiaaliset taidot, oppimaan oppimisen taidot sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot ovat keskeisiä.
  • Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaiden, henkilökunnan, huoltajien ja muiden toimijoiden kesken.

Koulussa annetaan laadukasta perusopetusta. Oppilaiden osallisuus ja toimimalla oppiminen ovat keskeisiä periaatteita. Koulumme on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu-projektissa.

Oppilailla on mahdollisuus valita A2 -kieleksi saksa 4. luokalta lähtien.

4. - 6.luokkien oppilailla on mahdollisuus valita kaksi valinnaiskurssia lukuvuoden 2020 - 2021 ajaksi. Valinnaiskurssit ovat: Ohjelmoinnin opettelu ja legorobotiikka, Luontoretkeily ja kokeellisuus, Monipuoliset kädentaitajat, Liikunnan riemua, Valokuvaus ja kuvankäsittely sekä Miniyrittäjät somessa.