Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Lahnuksen koulu on pieni koulu Pohjois-Espoossa. Lukuvuonna 2020-2021 Lahnuksen koulussa on 101 oppilasta, 8 opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Lahnuksen koulu on viihtyisä ja turvallinen opiskelu- ja työyhteisö.

Koulu sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä – silti vain 26 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Koulun pihalta avautuva luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opetukseen ja välituntileikkeihin. Ympäröivää luontoa käytetään oppimisympäristönä, joka ohjaa kestävän kehityksen periaatteisiin ja vastuuseen ympäristöstä.

Lahnuksen koulussa toteutetaan Vihreä lippu –ohjelmaa, joka on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma. Sen avulla muokataan koulun arkikäytäntöjä ympäristöystävällisempään suuntaan.  Tavoitteena on pienin omaan arkeen liittyvin teoin herättää oppilaissa positiivinen asenne ympäristöasioita kohtaan. Lahnuksen koulu on myös KiVa-koulu ja Liikkuva koulu.

Lahnuksen koulussa oppilaat osallistuvat arjen pyörittämiseen ja kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminta on vireää ja ympäristöraati kokoontuu säännöllisesti. Oppilaat ohjaavat toisilleen välituntikerhoja, hoitavat hydroviljelyssä olevien kasvien kastelun ja  pitävät välituntikioskia, josta saa lainata leikkivälineitä.