Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Päivänkehrän koulun johtokunnan jäsenet 2017 - 2021

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen:

Mika Lehtisyrjä pj  (040 833 771)  Pyry Grönholma (050 3271594, pyry@iki.fi)

Annakaisa Mänttäri                        Virpi Soini

Antti Honkela                                 Jarmo Turunen

Henkilöstöedustajat:

Mika Mattila

Johanna Halkoaho / Kaisa Hautsalo -Perälä

Esittelijä ja sihteeri Jukka Sarpila 050 518 433

Varaesittelijä ja -sihteeri Mari Vuokila

Päivänkehrän vanhempainyhdistys ry, jäsenet lukuvuonna 2020 - 2021:

Maiju Tolvanen

Martta Valli

Marika Uusikartano

Anu Meronen, anu.meronen@welho.net

Kaisa Belloni

Mia Repo

Tekla Tierala

Elina Vedenkannas

Maire Aarnio

Mari Vuokila (opettajakunnan edustaja)

Johtokunnan pöytäkirjat

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020 pöytäkirja (pdf, 2157 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 1 lukuvuosisuunnitelma (pdf, 4474 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 2 koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma (pdf, 1140 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 7.9.2020, liite 3 johtokunnan lausunto kielikylvyn oppilasvalintaperusteiden muuttamista varten (pdf, 580 Kt)

Päivänkehrän johtokunnan kokous 26.05.2020 pöytäkirja (pdf, 2391 Kt)

Päivänkehrän johtokunnan kokous 10.2.2020 pöytäkirja (pdf, 5242 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 12.9.2019 (pdf, 21007 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 12.9.2019, liite 1 lukuvuosisuunniltelma (pdf, 11954 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 14.5.2019 (pdf, 6681 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunnan kokous 12.2.2019 (pdf, 5813 Kt)

Päivänkehrän koulu johtokunnan kokous 18.9.2018 (pdf, 5895 Kt)

Päivänkehrän koulu johtokunnan kokous 18.9.2018, liite 1 lukuvuosisuunnitelma (pdf, 474 Kt)

Päivänkehrän koulu johtokunnan kokous 18.9.2018, liite 2 kielikylvyn tuntijako (pdf, 203 Kt)

Päivänkehrän koulu johtokunnan kokous 8.5.2018 (pdf, 6545 Kt)

Päivänkehrän koulu johtokunnan kokous 6.3.2018 (pdf, 7373 Kt) 

Päivänkehrän koulun johtokunta 12.9.2017, 2 2017, kohta 8, Koulun lukuvuosisuunnitelma (pdf, 6914 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunta 12.9.2017, 2 2017, liite 1, Espoon alakoulujen ohjaussuunnitelma (pdf, 7490 Kt)

Päivänkehrän koulun johtokunta 12.9.2017, 2 2017, Muutoksenhakuosoitus (pdf, 186 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Päivänkehrän koulun järjestyssäännöt (pdf, 9 Kt)