Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulussa toimii oppilasparlamentti. Oppilaat ovat itse äänestäneet luokilla 3-6 kaksi edustajaa parlamentin jäseniksi. Oppilasparlamentti käsittelee kokouksissaan koulun viihtyvyyteen liittyviä asioita. Jäsenet tuovat viestiä luokista ja yhdessä keskustellen oppilasparlamentti päättää kokouksissaan  sen käsiteltäviksi tuoduista asioista.