Pakankylän koulu

Pakankylän koulu on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Yhdessä tekemällä luomme yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien välille. Ympäristöystävällisyys on koulumme arkea.

Lukuvuonna 2020-2021 koulussamme opiskelee 67 oppilasta. Pakankylän koulussa tehdyn mittavan remontin valmistuttua kesällä 2020, kaikki oppilaat aloittavat syyslukukauden oman koulun tiloissa.

Pakankylän koulun työ- ja loma-ajat