Pakankylän koulu

Pakankylän koulu on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Yhdessä tekemällä luomme yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien välille. Ympäristöystävällisyys on koulumme arkea.

Lukuvuonna 2019-2020 koulussamme opiskelee 72 oppilasta. Pakankylän koulussa tehtävän mittavan remontin vuoksi kaikki oppilaat aloittavat syyslukukauden Niipperin koulun tiloissa. Remontti valmistunee vuoden 2019 lopussa.

Pakankylän koulun työ- ja loma-ajat