Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet / varajäsenet

Laura Markkanen (pj) / Katja Arampatzi
Thomas Lautenschlager / Markus Laurila
Heidi Rantanen / Vesa Paatero

Henkilöstöedustajat
Varsinaiset jäsenet / varajäsenet

Olivia Karvinen / Ari Kangas-Kärki
Unto Lyytinen / 

Esittelijä ja sihteeri

Tarja Kuparinen


Johtokunnan pöytäkirjat

Rastaalan koulun johtokunta 21.9.2017 (pdf, 449 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 31.1.2018 (pdf, 147 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 15.5.2018 (pdf, 18 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 18.09.2018 (pdf, 101 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 05.02.2019 (pdf, 548 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 12.02.2018 (pdf, 278 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 21.05.2019 (pdf, 386 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 17.09.2019 (pdf, 1392 Kt)

Rastaalan koulun johtokunta 04.02.2020 (pdf, 1628 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Rastaalan koulun järjestyssäännöt