Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen

Mikael Forsström (puheenjohtaja, puh. 050 487 1340) / Jonne Uosukainen
Tomi Ukkonen (varapuheenjohtaja) / Isa Yilmaz
Paula El Aboudi / Kati Wilska-Seemer
Hanna Pursiainen / Jaana Villanen
Liisa Uosukainen / Tiina Töyrä

Henkilökunta:
Johannes Ruoho / Janne Junell
Elle Ranta / Elina Björklund

Rehtori toimii kokousten esittelijänä ja sihteerinä.

Johtokunnan pöytäkirjat

PÖYTÄKIRJA
Soukan koulun johtokunta 13.3.2020, 1/2020 (pdf, 265 Kt)
Soukan koulun johtokunta 10.10.2019, 3/2019 (pdf, 211 Kt)
Soukan koulun johtokunta 11.6.2019, 2/2019 (pdf, 160 Kt)
Soukan koulun johtokunta 12.3.2019, 1/2019 (pdf, 161 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018, 3/2018 (pdf, 347 Kt)
Soukan koulun johtokunta 5.6.2018, 2/2018 (pdf, 344 Kt)
Soukan koulun johtokunta 5.3.2018, 1/ 2018 (pdf, 341 Kt)
Soukan koulun johtokunta 25.9.2017, 2/2017

LIITTEET
Soukan koulun johtokunta 13.3.2020, 1/2020 LIITE 1 Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2019 (pdf, 122 Kt)
Soukan koulun johtokunta 13.3.2020, 1/2020 LIITE 2 Soukan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 (pdf, 219 Kt)
Soukan koulun johtokunta 3/2019 10.10.2019 LIITE 1 ​Soukan koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 (pdf, 442 Kt)
Soukan koulun johtokunta 3/2019 10.10.2019 LIITE 2 Soukan koulun ohjaussuunnitelma 2019-2020 (pdf, 234 Kt)
Soukan koulun johtokunta 3/2019 10.10.2019 LIITE 3 Soukan koulun lyhyet järjestyssäännöt (pdf, 104 Kt)
Soukan koulun johtokunta 3/2019 10.10.2019 LIITE 4 Soukan koulun välituntikäytänteet (pdf, 113 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2/2019 11.6.2019 LIITE 1 Lukuvuoden 2018-19 arviointi_Soukan koulu (pdf, 245 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2/2019 11.6.2019 LIITE 2 Soukan koulun lukuvuosisuunnitelman 2019-2020 tavoitteet (pdf, 68 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2/2019 11.6.2019 LIITE 3 Soukan koulun lyhyet järjestyssäännöt (pdf, 73 Kt)
SK jk 2 2020 LIITE 4 2019-2020 alkaen 1. luokasta Tuntijako Soukan koulu suomenkieliset luokat 1.8.2019 (pdf, 79 Kt)
Soukan koulun johtokunta 11.6.2016 Oheismateriaali 1B Soukka kielikylpy tuntijako 1lk 2019 2020 alk (pdf, 72 Kt)
Soukan koulun johtokunta 11.6.2016 Oheismateriaali 1A Soukka kielikylpy tuntijako 1lk 2019 2020 alk (pdf, 71 Kt)

Soukan koulun johtokunta 12.3.2019, 1/2019 LIite 1: Soukan koulun johtokunnan toimintakertomus 2018 (pdf, 94 Kt)
Soukan koulun johtokunta 12.3.2019, 1/2019 LIite 2: Espoon perusopetuksen leirikouluohje (päivitetty 4.3.2019) (pdf, 85 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018, 3/2018, Liite 1: Koulun lukuvuosisuunnitelma (pdf, 927 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018, 3/2018 , Liite 2: Koulun ohjaussuunnitelma (pdf, 470 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018 , 3/2018 Liite 3: Soukan koulun tuntijako, kielikylpyopetus 1.8.2018 (pdf, 212 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018 , 3/2018 Liite 4: Suomen ja ruotsin kielen tunnit 1.8.2018 kielikylvyn luokilla 1-6 (pdf, 187 Kt)
Soukan koulun johtokunta 2.10.2018 , 3/2018 Liite 5: Koulukohtaisen opetussuunnitelman päivitykset s 2018 (pdf, 234 Kt)
Soukan koulun johtokunta 5.6.2018. 2/2018 Liite 1 Lukuvuoden arviointi 2017-2018 Soukan koulu (pdf, 383 Kt)
Soukan koulun johtokunta 5.3.2018 / 1/2018 Liite 2 Lausunto Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2019-2027 Soukan koulun johtokunta (pdf, 182 Kt)
Soukan koulun johtokunta 5.3.2018 / 1/2018 Liite1: Soukan koulun johtokunnan toimintakertomus 2017 (pdf, 218 Kt)
Soukan koulun johtokunta 25.9.2017 , 2/2017 , Liite 1:
Koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-18

Soukan koulun johtokunta 25.9.2017 , 2/2017 , Liite 2:
Koulun ohjaussuunnitelma 2017-18

Koulun järjestyssäännöt