Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Toppelundin koulu sijaitsee Haukilahdessa ja tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen opiskeluympäristön. Koulumme rakennettiin vuonna 1984 haukilahtelaisille lapsille.  

Koulussa on 11 perusopetusryhmää luokilla 1-6. Yhteensä oppilaita on 260.

Koulun työtä tukee aktiivinen Koti- ja kouluyhdistys, joka järjestää kerhotoimintaa ja erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulun kanssa.