Koulutilojen kuntalaiskäyttö

AJANKOHTAISTA 

Kuntalaiskäyttö koulutiloissa syksyllä 2020: 

Kuntalaiskäyttöä Espoon koulutiloissa jatketaan toistaiseksi yleisiä turvaväli- ja hygieniaohjeistuksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tilan varaajan on varauduttava tilaisuuden peruuntumiseen lyhyellä aikavälillä, mikäli kuntalaiskäyttö joudutaan keskeyttämään pandemiatilanteen muuttuessa. 

Tilan varaajan vastuulla on varmistaa, että tilaisuuden osallistujamäärä mahdollistaa riittävät turvavälit, yleisohjeena on ottaa käyttöön maksimissaan puolet tilan ilmoitetusta kapasiteetista. Tilaisuuden järjestäjän tulee itse varata käsien desinfiointiaineita osallistujille tai ohjata pesemään kädet sisään tullessa, sekä siistiä tehostetusti tilat käytön päätyttyä samaan kuntoon kuin tilaisuuden alkaessa. Varauksen yhteydessä tilan varaaja sitoutuu kuntalaiskäytön käyttöehtoihin ja tilaisuuksissa tulee aina olla paikalla vastuuhenkilö, joka on tutustunut niihin. 

Seuraa myös tiedotusta osoitteessa:

espoo.fi/koronavirus 

Sivulta löytyy mm. 14.10.2020 julkaistu pk-seudun kaupunkien ohje terveysturvalliseen harrastustoimintaan:

  • Opasteiden ja ilmoitusten lisäksi myös henkilöstö opastaa ihmisiä toimimaan turvallisesti

  • Toimintaan ei osallistuta, jos ilmenee lieviäkin oireita. Näin tulisi toimia silloinkin, kun kyseessä on tärkeä esiintyminen tai peli.

  • Yli 15-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskia sisätiloissa aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi urheilutilanteissa maskin käyttäminen on usein mahdotonta, mutta maskia tulisi käyttää esimerkiksi saavuttaessa, vaatteita vaihdettaessa tai odotettaessa omaa vuoroa.

  • Kaikki osallistujat pesevät kätensä saapuessaan sisätilaan. Tämän lisäksi käsidesiä on tarjolla aina. Molemmista muistutetaan säännöllisesti.

  • Välineet desinfioidaan aina toiminnan aluksi ja lopuksi.

  • Turvavälit pidetään kaikissa tilanteissa esim. katsomoissa ja vaihtopenkillä.

  • Ryhmiä sekoitetaan mahdollisimman vähän. 

****** ****** ****** 

Koulutilojen käyttövuoroja haetaan tilavarausjärjestelmässä:

https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku 

****** ****** ****** 

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatilojen kuntalaiskäyttö: 

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. 

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana koululla on paikalla valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

VALVOTUN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOISSA määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.

Valvottujen tilojen käyttöehdot 

OMAVALVONTAISEN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOT sisältyvät omavalvontasitoumukseen ja niissä määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin.

Omavalvontasitoumus ja käyttöehdot