Koulutilojen kuntalaiskäyttö

TIEDOTE 6.8.2020:

Kuntalaiskäyttö koulutiloissa 17.8.2020 alkaen:

Kuntalaiskäyttöä Espoon koulutiloissa jatketaan yleisiä turvaväli- ja hygieniaohjeistuksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tilan varaajan on varauduttava tilaisuuden peruuntumiseen lyhyellä aikavälillä, mikäli kuntalaiskäyttö joudutaan keskeyttämään pandemiatilanteen muuttuessa.

Tilan varaajan vastuulla on varmistaa, että tilaisuuden osallistujamäärä mahdollistaa riittävät turvavälit, yleisohjeena on ottaa käyttöön maksimissaan puolet tilan ilmoitetusta kapasiteetista. Tilaisuuden järjestäjän tulee itse varata käsien desinfiointiaineita osallistujille tai ohjata pesemään kädet sisään tullessa, sekä siistiä tehostetusti tilat käytön päätyttyä samaan kuntoon kuin tilaisuuden alkaessa. Varauksen yhteydessä tilan varaaja sitoutuu kuntalaiskäytön käyttöehtoihin ja tilaisuuksissa tulee aina olla paikalla vastuuhenkilö, joka on tutustunut niihin.

Monenlainen kuntalaiskäyttö (esimerkiksi taloyhtiöiden kokoukset ja kesäleirit) on mahdollista myös ajalla 27.7.-16.8.2020 Ruusutorpan, Karakallion ja Mainingin kouluilla. Tilavarauskalenteri on auki varaushakemusten tekoa varten osoitteessa: https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku

Säännölliset vuorot lv. 2020-2021:

Valvottujen koulujen säännöllisten vuorojen hakemukset on käsitelty ja myönnetyt vuorot tiedotettu hakijoille 29.5.2020.

Täydentäviä vuoroja vapaaksi jääneisiin tiloihin myönnetään koko kauden ajan saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Koulujen muut kuin liikuntatilat: koulutilavaraukset@espoo.fi

Koulujen liikuntasalit: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Varhaiskasvatuksen tilat: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Seuraa myös tiedotusta osoitteessa: espoo.fi/koronavirus

****** ****** ******

Kuntalaiskäytön ohjeita:

Nämä ohjeet koskevat koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatiloja.

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa.

Myös koulujen liikuntatiloihin myönnetään kuntalaiskäyttöä erillisten ohjeiden mukaisesti.

Kuntalaiskäyttövuoro voi olla säännöllisesti toistuva tai yksittäinen (max 3 kertaa). Säännöllisiä vuoroja haetaan koko kauden ajaksi aina edellisenä keväänä, yksittäisiä vuoroja sekä ns. täydentäviä säännöllisiä vuoroja voi hakea jatkuvasti.

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana koululla on paikalla valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Kuntalaiskäytön yleisissä periaatteissa määritellään mm. tilojen luovutus- ja käyttökorvausten määräytymisperiaatteet. Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Lisätietoja käyttövuorojen hakemisesta, käyttökorvauksista ja tilapäisestä majoittumisesta koulun tiloissa erilliseltä alasivulta, ks. vasen navigaatio.