Käyttökorvaukset ja korvausperusteet

Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet

Opetus-ja varhaiskasvatuslautakunta määrittelee tilojen luovutus- ja käyttökorvausten määräytymisperiaatteet.

Kuntalaiskäytön yleiset periaatteet 1.8.2019 alkaen  

Käyttökorvaukset

Tilojen kuntalaiskäytöstä peritään käyttökorvaus voimassa olevan hinnaston mukaisesti:

Kuntalaiskäytön hinnasto 1.8.2019 alkaen

Tavanomaiset energia-, siivous-, valvonta- ja muut turvallisuuskustannukset sekä tilavarausten hallinnointikustannukset sisältyvät käyttökorvaukseen.

Kuntalaiskäytöstä mahdollisesti syntyvät ylimääräiset siivous-, korjaus- tms. kustannukset veloitetaan käyttäjältä voimassa olevien käyttöehtojen mukaisesti. Näitä lisämaksuja saattaa tulla myös maksuttomaan käyttöön tai huojennettuun maksuluokkaan oikeutetuille tilojen käyttäjille.

Laskutus

Säännöllisten ja yksittäisten kuntalaiskäyttövuorojen käyttökorvaukset laskutetaan jälkikäteen kaksi kertaa lukukaudessa. Alle 10 euron summa siirretään seuraavaan laskutuserään.

Kevään 2020 tilavaraukset laskutetaan 4/2020 ja 6/2020.

Laskutusta koskevat tiedustelut koulutilavaraukset@espoo.fi 

Korvausperiaatteet

Maksuton tilojen käyttö:

Tilojen käyttö on aina maksutonta sivistystoimen tulosyksiköiden ja taiteen perusopetuksen toiminnalle. Lisäksi maksuttomaan käyttöön on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta:

 • aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta
 • Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta
 • vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen toiminta
 • Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
 • koulujen vanhempainyhdistysten toiminta
 • rehtorin puoltama koulun yhteistyötahojen kerho-, juhla- tms. toiminta

Huojennettu käyttökorvaus:

Seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja täydentävä ja tukeva toiminta on oikeutettu huojennettuun käyttökorvaukseen:

 • opetus-, harraste- ja kerhotoiminta (paitsi jos oikeutettua maksuttomaan tilojen käyttöön)
 • Espoossa toimivien yhteisöjen järjestämät vapaan kansalaistoiminnan tilaisuudet
 • sivistystoimen lautakuntien myöntämää vuosi- tai kohdeavustusta saavat yhteisöt
 • Espoon-konsernin jäsenten opetussuunnitelman mukainen toiminta
 • Espoon kaupungin muiden toimialojen aikuisille järjestämä toiminta

Perusmaksuluokan käyttökorvaus:

Kaikesta muusta toiminnasta peritään perusmaksuluokan mukainen käyttökorvaus, esimerkiksi:

 • yksityistilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta
 • myyntitilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta
 • yritysten ja taloyhtiöiden kokous- ja infotilaisuudet