Kalajärven koulu

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–9. Opetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa annetaan erityisopetusta. Oppilasmäärä lukuvuonna 2019-2020 on noin 440. 

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Kalajärven päiväkoti.

Kalajärven koulussa on  ensimmäisenä vieraana kielenä A1-englanti. Valinnaisina kielinä voi neljänneltä luokalta alkaen opiskella A2-ruotsia tai -saksaa sekä kahdeksannelta luokalta alkaen B2-ranskaa tai -saksaa. 

Kalajärven koulu kannustaa oppilasta tietojen ja taitojen hankintaan ja antaa hänelle mahdollisuuden kehittyä vastuuntuntoiseksi, elämäänsä hallitsevaksi, hyvän itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulu kehittää oppilaan valmiuksia opiskelua, työtä ja elämää varten. Koulussamme kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen.