Kuitinmäen koulu

Kuitinmäen koulu on yhtenäinen peruskoulu.

Kuitinmäen koulussa on yleisopetuksen, musiikkipainotuksen, kaksikielisen (suomi-englanti) ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkia sekä valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Oppilaita koulussa on noin 700. Oppilaat tulevat kouluumme pääosin Olarin alueelta, mutta painotettuun opetukseen ja erityisopetukseen tullaan kaikkialta Espoosta.

Kuitinmäen koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa. A1 ja A2-kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. B-kielinä oppilas voi opiskella ranskaa, ruotsia ja saksaa. Ranska ja saksa alkavat B-kielinä kahdeksannella luokalla (valinnaisaine)

Kuitinmäen koulun tavoitteena on tukea oppilasta hänen kasvussaan myönteiseksi, vastuuntuntoiseksi, työntekoa arvostavaksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulu pyrkii myös yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten.

________________________________________________________________________________________

Kaksikielisen opetuksen väliluokkatesti lukuvuodelle 2020-2021

Hakemukset kaksikieliseen opetukseen luokille 2-6 lukuvuodelle 2020-2021 tulee palauttaa viimeistään 15.6. koululle. Myös aiemmin tänä keväänä tehdyt hakemukset pysyvät voimassa.

Testi järjestetään elokuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Määräaikaan mennessä hakeneille hakijoille lähetetään lisätietoja kesän aikana.

Hakemus kaksikieliseen opetukseen löytyy perusopetuksen lomakkeista:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Perusopetuksen_lomakkeet