Martinkallion koulu

Koronatilanteen takia emme järjestäneet tutustumistilaisuuksia keväällä.

Valitettavsti tekemiäni viedotervehdyksiä ei voi jakaa julkisesti. Tässä tekstimuotoisena.

Tervetuloa kouluun, videon teksti.docx

 

Uusi lukuvuosi koulussamme alkaa torstaina 13.8.2020 klo 9.

Ensimmäisen luokan oppilaat haetaan koulun sisäpihalta luokkiin.

Seitsemäsluokkalaiset haetaan koulun F-ovelta.

Muita uusia oppilaita on vastassa huomioliiveihin pukeutuneita koulun aikuisia.

Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Koulussa on n. 480 oppilasta.

Annamme kestävän kehityksen näkyä arkipäivän toiminnassa. Haluamme kehittää oppilaan tunnesuhdetta luontoon ja sen kautta halua suojella luontoa. Koulumme toiminta pohjaa elämää ja oppimista edistäviin arvoihin. Näitä ovat mm. elämän kunnioitus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, vastuuntuntoisuus ja tavoitteellisuus.

Opetuksella rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle edistämällä oppilaan suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Oppilasta ohjataan hyviin käytöstapoihin sekä huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä.

Pidämme tärkeinä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja yhteisöön sitoutumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä. Pyrimme antamaan kouluyhteisön jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Eestinmetsän päiväkoti