Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

 

 

Martinkallion koulun vanhempainyhdistys ry

Uutiskirje 1/19

https://espoo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/simo_juntunen_espoo_fi/EapeCV0xOyxPm0lt1vu4RkkBqbsgQ4A42ILIjM-H-G2ICw?e=UV5ZGk

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on

- Edistää ja tukea koulun ja kotien välistä yhteistyötä
- Parantaa oppilasturvallisuutta
- Tukea opetus- sekä virkistystoimintaa
- Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda oppilaille oppimis- ja kasvuympäristö
- Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
 

Yhdistys on perustettu 24.4.2002 ja se kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Yhdistyksen hallitus valitaan syksyisin vuosikokouksessa.
 

Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille koulun ja kotien yhteisten asioiden edistämisestä kiinnostuneille. Hallituksen kokouksista tiedotetaan Wilmassa ja yhdistyksen Facebook sivuilla.

Yhdistys tiedottaa pääasiassa Wilman välityksellä.

Viime vuosien aikana yhdistys on

  • Järjestänyt ekaluokkalaisten 100. koulupäivän juhlan
  • Organisoinut perheiden yhteisen pelitaitopäivän ja Olympia-päivän
  • Hankkinut koulun edustusjoukkueelle yhtenäiset pelipaidat
  • Hankkinut luokille palloja ja välituntivälineitä
  • Jakanut vuosittaiset yhdistyksen stipendit ja lahjoittanut rahaa koulun stipendeihin
  • Avustanut luokkia leirikoulujen kustannuksissa
  • Järjestänyt oppilaiden iltapäivien ajankuluksi mm. kokkikerhon

Kannatusmaksu

Vanhempainyhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja kannatusmaksut ovat elintärkeitä toiminnan mahdollistamiseksi. Martinkallion koulun oppilaiden perheet, sukulaiset ja kummit voivat suorittaa 20 €:n kannatusmaksun ja sen lisäksi haluamansa lahjoituksen:

IBAN tilinumero:    FI36 8020 1710 2345 57

Saaja:                      Martinkallion koulun Vanhempainyhdistys ry

Summa:                  20 € ja haluamasi lahjoitus kannatusmaksun päälle

Puheenjohtaja:

Ann-Sofi Reims  ansoreims@hotmail.com

Muut jäsenet:

Piia Kalliokoski

Inka Riina Kyllönen

Mikko Malmivuo

Petra Saijola

Kirsi Sala

Satu Sinisalo

Maria Stam

Tiina Tuomela