Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Martinkallion koulussa tarjotaan oppilaille monia vaikuttamismahdollisuuksia. Lukuvuoden aikana n. 150 oppilasta osallistuu toiminnan suunnitteluun ja järjestelyihin. Raateihin ja toimikuntiin kuuluvien oppilaiden kautta myös muut luokan oppilaat saavat mielipiteensä kuuluviin.

Oppilaskunta

Peruskoulun 1.–9. luokkien oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan luokkakohtaiset edustajat. Oppilaskunta valitsee koulun johtokuntaan kaksi 15 vuotta täyttänyttä oppilasjäsentä ja heille varajäsenet lukuvuodeksi kerrallaan.


Kummi- ja tukioppilastoiminta

Koulumme 1.-luokkalaisille nimetään kummi 5. luokalta, toiminta jatkuu myös 2. luokan. Kummitoimintaan kuuluu yhteiset oppitunnit, auttaminen arkitoimissa ja yhteinen välituntitoiminta.

Tukioppilaina toimii 9. luokilta valittuja oppilaita. Tukioppilaat osallistuvat 7.-luokkalaisten ryhmäyttämiseen ja tukevat yläkoulun alkaessa. Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukemaa toimintaa.


Ruokaraati

Koulussamme toimii ruokaraati, jonka tarkoituksena on edistää ja tehostaa tiedonkulkua ruokailijoiden ja keittiön välillä. Ruokaraati koostuu oppilaiden ja henkilökunnan edustajista ja kokoontuu kerran kuukaudessa.


Tekniikkatiimi

8. ja 9. luokilta valitut tiimin oppilaat osallistuvat koulun tapahtumien aikana tarvittavan näyttämötekniikan järjestämiseen ja hoitamiseen.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kouluille ja päiväkodeille suunnattu kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma. Se on osa eurooppalaisen ympäristökasvatusjärjestön FEEE:n (Foundation for Environmental Education in Europe) Eco-Schools-ohjelmaa. Suomessa projektista vastaa Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.

Vihreässä lipussa on olennaista
- ympäristöteeman valinta
- lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluun ja toimintaan
- myönteisen luontosuhteen luominen
- konkreettiset arkipäivän teot ympäristön hyväksi
- toiminnan jatkuvuus

Valittavia teemoja ovat olleet lähiympäristö, jätteet, energia ja vesi. Lisäksi koulut voivat halutessaan valita oman ympäristökasvatusteemansa. Aikaisempina vuosina meillä on ollut teemoina lähiympäristö, jätteiden vähentäminen, sosiaalinen kestävä kehitys ja energiansäästö.

Olemme olleet toiminnassa mukana koulun perustamisesta vuodesta 2001 asti. Kestävän Vihreä lippu -tason saavutimme syksyllä 2006.