”Tällaiseen ilmapiiriin on hyvä tulla töihin” - Postipuun koulu palkittiin Vuoden työkohteena, kotihoitoon toinen sija

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.2.2020 klo 9.00

Seuren työntekijät äänestivät Vuoden 2019 parhaaksi opetuksen työkohteeksi Postipuun koulun ja toiseksi sosiaali- ja terveysalan kohteeksi Espoon kotihoidosta Leppävaaran toimipisteen.  Kiitosta keräsivät yhteishenki ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Postipuun koulu palkittiin Seuren Vuoden paras työkohde -kampanjassa pääkaupunkiseudun opetuksen parhaana työkohteena. Espoon kotihoidon Leppävaaran toimipisteen vuoden paras työkohde -äänestyksessä 2. sijalle satojen sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen joukosta.

Henkilöstö on yhtä porukkaa ammattinimikkeestä riippumatta

Leppävaarassa sijaitseva yhtenäiskoulu sai seurelaisilta kiitosta etenkin yhteishengestään ja sijaisten vastaanotosta. Palkinto oli koululle iloinen yllätys, vaikka palaute hyvästä ilmapiiristä onkin tuttua:

”Tämä vahvisti aiemmin saamaamme palautetta”, sanoo rehtori Anne Suomala. ”Otamme palkinnon iloisena ja nöyränä vastaan. Hyvän ilmapiirin säilyttäminen on jatkuvaa työtä.”

Seuren sijaisia on työskennellyt sekä koulun yleisopetuksessa että erityisluokilla.

”Jaamme arjessa osaamista ammattinimikkeistä riippumatta, meillä ei ole kahden kerroksen väkeä”, kertoo Suomala.

Samaa mieltä ovat Seuren kautta koululla erityiskoulunkäyntiavustajana työskentelevä Ritja Koho ja erityisluokkien päivähoidon vastaava Johanna Aarrekorpi:

”Olemme yhtä porukkaa, jossa sijaisia ja vakihenkilökuntaa ei erotella toisistaan.”

Koulussa hyödynnetään niin uusien kuin pidempään olleiden koulun aikuisen vahvuuksia oppilaiden hyväksi. Koulun aikuiset voivat konsultoida toisia esimerkiksi pedagogisissa ratkaisuissa tai jakaa oppilastuntemustaan.

Hyvä perehdytys tukee henkilökunnan hyvinvointia

Kiitosta Postipuun koulu sai yhteishengen lisäksi työhyvinvoinnin tukemisesta. Koulussa panostetaan uusien työtekijöiden perehdyttämiseen. Osana perehdytystä jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään koulusta rinnallakulkija, joka opastaa koulun arkeen.

”Tutortoiminnassa uusilla työntekijöillä on kokeneempi koulunkäyntiavustaja tuutorina. Tuutori kertoo työn kannalta oleelliset asiat ja tarvittavat lisätiedot lapsista. Kukaan jää meillä yksin”, Aarrekorpi kertoo.

Tämän lisäksi koulun opettajille ja avustajille on työssä jaksamisen tueksi tarjolla esimerkiksi työnohjausta.

Hyvä yhteisö luo yhteenkuuluvuutta kotihoidon itsenäiseen työhön 

Kotihoidon Leppävaaran toimipisteessä iloitaan menestyksestä. ”Meille seurelaiset ovat tärkeitä jäseniä tiimissämme”, sanoo kotihoidon aluevastaava Virpi Cavander

Kotihoidossa työskentelee Seuren kautta lähihoitajia ja sairaanhoitajia, ja moni tekee keikkoja vakituisesti.

Keikkalaiset tapaavat jokaisen vuoron alussa perehdytysvastuussa olevan vakituisen työntekijän, jonka kanssa käydään läpi päivän reitti, asiakkaat sekä käytännön neuvot, kuten puuropaketin paikka: 

”Asiakkaiden kohtaaminen helpompaa, kun häneen on päässyt tutustumaan ennakkoon”, kotihoidon ohjaaja Minna Mannila kuvailee.  

Käytännön työssä kotihoidon työntekijöiden ja seurelaisten välillä ei ole eroja.  Keikkatyöntekijöillä on tunnukset asiakasjärjestelmiin, jolloin he voivat tehdä asiakaskirjaukset itse. Tämä helpottaa työtä ja lisää myös asiakasturvallisuutta, sillä kirjauksiin ei tarvita ylimääräisiä välikäsiä.

Seurelaisten palautetta Postipuun koulusta: 

”Ihana henkilökunta ja mukava ilmapiiri! Huomaa, että henkilökunta tekee paljon lasten eteen!”

”Ammattitaitoinen, positiivinen ja kannustava työyhteisö.”

”Mukava ja lämmin henkilökunta! Lieke-luokkien opettajat ja avustajat erityisen ihania <3 oppilaat otetaan huomioon ja heidän arvonsa huomioidaan. Tällaiseen ilmapiiriin on hyvä tulla töihin!”

Seurelaisten palautetta kotihoidosta: 

Sain kohteisiini hyvän perehdytyksen ja työympäristö oli positiivinen ja rento. 

Hyvä henkilökunta. Otetaan keikkalaiset hyvin vastaan. 

Asiakkaat aina etusijalla. Työyhteisönä tasapuolinen. Seurelaiset otetaan tasavertaisina työntekijöinä. 

Lisää aiheesta:

Vuoden 2019 parhaat työkohteet on valittu (Seure 27.1. 2020)

Vuoden 2019 paras opetuksen työkohde – Postipuun koulu (Seure 12.2.2020)

Seuren Vuoden paras työkohde -äänestys järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Kursivoidut lainaukset ovat seurelaisten äänestyksen yhteydessä kirjoittamia kommentteja Postipuun koulusta.

Kotihoidon työntekijät saivat kunniakirjan Seurelta.

Kotihoidossa iloitaan työkohdekyselyn 2. sijasta.