Innokas ja Arvokas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Innokas 

I n n o k a s ! - Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla – jatkohankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja levittää  hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotuja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä innovatiivisen koulun toimintaa tukevia malleja. Tavoitteena on kehittää ja levittää toimintamalleja, joiden avulla koulua, opetusmenetelmiä ja yhteisöllisyyttä voidaan kehittää monipuolisesti teknologiakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan avulla. Lähtökohtana on 2010-luvun ja tulevaisuuden oppija ja oppiminen

Arvokas

Saunalahden koulussa on käytössä sosiaalisen kompetenssin ja arvokasvatuksen menetelmä. Arvokas-ohjelman tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kehittää oppilaiden kykyä parempaan itsehillintään ja tunteiden hallintaan. Oppilaat oppivat vastuullisuutta, tunnistamaan oikean väärästä ja arvioimaan oman toimintansa eettisyyttä.

Arvokas-oppitunneilla harjoitellaan käytännönläheisesti, oppilaiden omista kokemuksista käsin sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, itsehillintää sekä pohditaan eettisen kasvatuksen eri teemoja. Arvokas-ohjelmaa voidaan toteuttaa myös pienryhmälle osana yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.