Tiimit

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Arviointi-tiimi

Arviointitiimi kehittää innokkaasti ja innovatiivisesti toimivia työkaluja oppimista ohjaavaan oppilaan arviointiin.

Arvostava                                          
Rakentava
Visuaalinen
Innovatiivinen
Ohjaava
Innostava
Naseva
Totuudenmukainen
Itsearviointi

A-tiimi

A-tiimi vastaa Saunalahden koulussa autismin kirjon erityisopetuksesta ja sen kehittämisestä sekä oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon ja toiminnan järjestelyistä.

Ela-tiimi

Yhdessä tukea oppilaille jaamme,
oppimisen iloa lapsille saamme,
tärkeää yksilöllinen oppiminen ois,
ettei kukaan putoaisi kelkasta pois.

Kansainvälisyys-tiimi

Saunalahden koulun kansainvälisyystiimi vastaa koulumme kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja kehittää koulumme globaalikasvatusta.

Keke-tiimi

Kestävän kehityksen tiimin tavoitteena on edistää ja osallistaa kouluyhteisöä toimimaan kouluarjessa kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Vastaamme koulun Vihreä lippu -toiminnan organisoinnista.

Kopo-tiimi

Saunalahden koulun Kokopoppoo -tiimin vastuulla on
 - yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
 - yhteisen hyvinvoinnin edistäminen

OPS-tiimi

Opetussuunnitelman
Perusteet
Edellyttävät
Työtapojen
Uudistumista
Sekä
Sisältävät
Uusia
Ulottuvuuksia ja
Näkökulmia
Nostaen
Ilmiöpohjaisen
Työskentelyn
Entistä
Laajemmin
Mukaan
Arkeen


 Opetussuunnitelmatiimin tehtävät:
-  opetussuunnitelmatyön suunnittelu ja organisointi
-  koulun henkilökunnan yhdessä tuottaman opetussuunnitelman päivittäminen
-  opetuksen laatuun ja toimintakulttuuriin liittyvän keskustelun ylläpito 

Turva-tiimi

Turvallisuudesta vastaavan tiimin tehtävänä on toimivan turvallisuuskulttuurin kehittäminen Saunalahden koulussa. Tärkeää työtä tehdään yhteistyössä kaikkien talossa toimivien kanssa ennakoiden ja harjoitellen.

TVT-tiimi

Tiimin tehtävä on tvt-laitteiston pedagogisen käytön ja viestinnän tehostaminen ja innovoiminen, opetusmenetelmien monipuolistaminen sekä uusien ideoiden kokeilijoina toimiminen.