Kaitaan kasvatusverkosto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaitaan kasvatusverkoston teesit ja hyve-etiikka

Olemme laatineet Kaitaan alueelle yhteistyössä vanhempien kanssa yhtenäisen kasvatustavoitteiston, jota alueemme kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa pyritään toteuttamaan samansuuntaisesti. Tavoitteiston 21 teesiä jakaantuu kohteliaisuusosaamiseen, vuorovaikutustaitoihin sekä ryhmä- ja oppimistaitoihin. Toivomme tietysti, että samoja tavoitteita opetettaisiin myös kodeissa, sillä yhtenäisyys on kasvatusasioissa suuri etu.

Keskeistä tässä on luonnollisesti se, että se velvoittaa meitä aikuisia toimimaan hyvänä esimerkkinä, sillä esimerkki ei ole ainoastaan paras, vaan myös ainoa tapa opettaa ihmisenä kasvua.

Teesi muodostuu selkeästä toimintaohjeesta, selitysosasta ja joskus myös aforismista. Näiden lisäksi teesissä on mainittu joku hyve, mihin kyseinen teko liittyy, sillä hyve-etiikka on oiva keino jäsentää ihmisenä kasvun ajatusta. Hyve-etiikan mukaan ihminen pystyy ja on jopa velvollinen kehittämään luonnettaan. Näitä tavoiteltavia hyviä luonteenominaisuuksia kutsutaan hyveiksi. Hyveet ovat lähes samoja kaikissa kulttuureissa. Rehellisyyttä, kohtuullisuutta/itsehillintää, ystävällisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja rohkeutta arvostetaan kaikkialla.

Hyve-etiikka kasvatuksen tausta-ajatuksena tarkoittaa sitä, että opetamme lapsille, mitä hyveillä tarkoitetaan. Käsitteiden oppimisen myötä tavoite tulee ymmärrettävämmäksi ja sitä kohti on helpompi pyrkiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teemme hyveet näkyviksi tunnistamalla ja nimeämällä niitä normaalissa kanssakäymisessä, vahvistamalla hyveiden suunnassa tapahtunutta käytöstä ja herättämällä lapsissa halua kehittää itseään hyveiden suunnassa.

Ihminen oppii ja sisäistää hyveet hyvätapaisuuden kautta. Lapsena hänelle opetetaan, mitä saa tai ei saa tehdä. Tämä oppiminen jää vielä ulkokohtaiseksi tottelemiseksi. Hyvätapaisuus on melkein hyve, mutta ei vielä varsinainen hyve.  Muut hyveet opitaan kuitenkin tapojen kautta. Yksittäisistä hyvistä teoista tulee tottumuksia, tottumuksista vähitellen tapoja ja joistakin tavoista muotoutuu lopulta jopa pysyviä luonteenpiirteitä.

Alla Kaitaanniityn päiväkodissa 20.1.2012 hyväksytyt teesit.

Kaitaan kasvatusverkosto 20.1.2012
KASVATUSTEESIT

I KOHTELIAISUUS, TÄRKEÄT SANAT JA HYVÄT TAVAT

’’Kohteliaisuus on se, mihin kunnia pukeutuu, matkalla elämän halki.’’

1. Kiitä aina heti, kun saat jotakin tai joku tekee sinulle palveluksen.

Hyve: kiitollisuus, kohteliaisuus, kunnioitus.
Kiitollisuuden tunne on tunnetaidoista vaikein oppia, sen oppii vähitellen kiittämällä.
Sanotaan, että kiitoksen opettaminen vaatii kasvattajalta 10.000 toistoa. Kymmenellä toistolla pääsee, kun lapsi joskus menettää saamansa hyvän jätettyään kiittämättä. Seuraamus pitää tietysti kertoa etukäteen.

’’Jos tunnet kiitollisuutta etkä osoita sitä, on kuin käärisit lahjan pakettiin, mutta et koskaan antaisi sitä.’’ 
-William Arthur Ward

2. Tervehdi elämänpiiriisi kuuluvia ihmisiä.

Hyve: huomaavaisuus, kohteliaisuus, kunnioitus, tahdikkuus
Nuoremmat tervehtivät vanhempia ensin, oppilaat opettajia ja miehet naisia. Järjestys ei ole olennaista, pääasia on, että tervehditään. Tuttavuuden asteen perusteella tervehditään eri tavoin. 'Hei ' sanotaan samanikäisille ja läheisille, 'huomenta' ja 'hyvää päivää' vanhemmille ja vieraammille. Joskus myös silmiin katsominen ja nyökkäys riittää.

3. Pyydä ja anna anteeksi

Hyve: hyväntahtoisuus, anteeksiantavaisuus, vilpittömyys, välittäminen, ystävällisyys, nöyryys, joustavuus, oikeudenmukaisuus, itsehillintä, rohkeus
Pelkkä anteeksi -sanan lausuminen - varsinkaan jos se ei tule sydämestä - ei välttämättä kuitenkaan riitä korjaamaan tilannetta. Tällöin olisi hyvä, jos vääryyttä tehnyt tekisi jonkun hyvittävän teon vääryyttä kärsineelle.

4. Ota huomioon, että julkisessa tilassa on eri säännöt 

Hyve: maltillisuus, itsehillintä, kunnioitus, rauhallisuus, tahdikkuus, huomaavaisuus kohteliaisuus, ymmärtäväisyys, kärsivällisyys, säädyllisyys.
Julkisessa tilassa otetaan muut huomioon käyttäytymällä hillitysti. Käytä 'sisä-ääntä' ’ja liiku rauhallisesti. Elokuvan, konsertin tai teatteriesityksen aikana on epäkohteliasta pitää minkäänlaista ääntä.

5. Ole huomaavainen ovella.

Hyve: huomaavaisuus, auttavaisuus, kohteliaisuus.
Hissistä ja liikennevälineen ovella lasketaan poistuvat ensin ulos ja vasta sitten mennään sisään.  Avaa ovi toiselle ja kulje vasta hänen jälkeensä. Jonossa ovesta kuljettaessa ovesta ei puikahdeta, vaan ovea pidetään auki jäljessä tuleville.

6. Ole tahdikas puhelimessa.

Hyve: tahdikkuus, huomaavaisuus, kohteliaisuus, kunnioitus
Vastaa puhelimeen tahdikkaasti. Vältä puhelimeen puhumista seurassa tai julkisella paikalla tai yleisissä tilaisuuksissa, siirry mieluummin sivummalle. Yleensä puhelun aloittaja tekee myös aloitteen puhelun lopettamisesta.

7. Noudata hyviä tapoja ruokaillessa

Hyve: kohteliaisuus, huomaavaisuus, kunnioitus
Käytä veistä ja haarukkaa oikein, vältä maiskuttamista, hotkimista, tuolilla keikkumista, vääntelehtimistä, suu auki syömistä, puhumista ruoka suussa, ryystämistä ja ruualla leikkimistä. Kyynärpäitä ei pidetä pöydällä ruokailtaessa. Syö ottamasi ruoka loppuun ja muista kiittää.

8. Älä kiroile, käytä rumia sanoja, ilmeile tai syljeskele. Se on epäkunnioittavaa.

Hyve: kunnioitus, kohteliaisuus, maltillisuus, itsehillintä, säädyllisyys
Muut arvioivat sinua sanojesi ja tekojesi perusteella.

 II VUOROVAIKUTUSTAIDOT

9. Katso puhekumppaniasi silmiin.

Hyve: ystävällisyys, vilpittömyys, välittäminen, rohkeus, kohteliaisuus huomaavaisuus
Jos joku puhuttelee sinua, lopeta muu tekeminen, käänny puhujaan päin ja ota katsekontakti.

’’Joka katsoo kaikkia suoraan kuin silmillä juoden, hänestä kaikki pitävät, vaikka hän ei sanoisi mitään.’’
- arabialainen sananlasku

10. Osoita kiinnostusta aloittamalla keskustelu ja pitämällä sitä yllä.

Hyve: ystävällisyys, välittäminen vastuullisuus, tahdikkuus
Olemme usein liian arkoja ottamaan kontaktia. Ihmiset ilahtuvat siitä, kun heitä kohtaan osoitetaan kiinnostusta.


11.  Arvosta toista kuuntelemalla ja huomioimalla toisen ajatukset

Hyve: kohteliaisuus, tahdikkuus, ystävällisyys, huomaavaisuus, kunnioitus
Keskustelussa voit käyttää esim. seuraavia ilmauksia:

’’Olen samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että … ’’
’’Liisan sanomasta tuli mieleeni..’’

Jos joku osoittaa kiinnostusta sinuun kysymällä:
’’Oliko sinulla mukava loma?’’
Älä tyydy yhden sanan vastaukseen vaan vastaa kokonaisella lauseella.
On kohteliasta esittää myös vastakysymys.
’’Oli kyllä, kiitos kysymästä, kävin hiihtämässä, miten sinun lomasi meni? 

Kun olet eri mieltä, esitä asiasi rakentavasti.
Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta eikö voisi myös ajatella että...

12. Yllätä läheisesi tekemällä satunnaisesti joku hyvä teko.
Hyve: hyväntahtoisuus, anteliaisuus, ystävällisyys, välittäminen

13. Ole rehellinen.

Hyve: kunniallisuus, rehtiys, luotettavuus, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus, uskollisuus.
Rehellisyys sanoissa ja teoissa on aina ollut suomalaisten eniten arvostama hyve.

"Sanasta miestä, sarvesta härkää."   
- suomalainen sananlasku

14.  Hyväksy se että kaikki saattavat tehdä virheitä.

Hyve: Nöyryys, lempeys, anteeksiantavaisuus
Salli se itsellesi ja muille. Ota opiksi ja ymmärrä.


III RYHMÄ- JA KOULULAISTAIDOT


15. Ole ahkera ja tee parhaasi.

Hyve: ahkeruus, sinnikkyys, sitoutuneisuus, jämäkkyys, määrätietoisuus, päättäväisyys, innokkuus, itsevarmuus
Kehitys tapahtuu aina epämukavuusalueella, sillä uuden oppiminen vaatii ponnistelua.

’’On hyvä olla kunnianhimoinen. On kuitenkin vielä tärkeämpää tietää, mikä on se kunnia,
jota himoitsee.’’

16. Huolehdi ympäristöstäsi

Hyve: vastuullisuus, välittäminen, auttavaisuus, ystävällisyys, ykseys, yhteisöllisyys.
Auttamalla toisia ja olemalla positiivinen ja aktiivinen, levität ympärillesi hyvää oloa.
Jos näet joltain pudonneen jotakin, laita se sellaiseen paikkaan, josta omistaja sen mahdollisimman helposti löytää. Kerää roska päivässä

’’Eräs elämän parhaista tosiasioista on se, että ihminen joka vilpittömästi toimii toisen hyväksi, tulee aina samalla auttaneeksi myös itseään.’’

17. Odota omaa vuoroasi

Hyve: maltillisuus, itsehillintä, yhteistyökyky, kärsivällisyys.
Jos opettaja puhuu luokassa tai kaksi ihmistä keskustelee keskenään, on epäkohteliasta keskeyttää hänet tai heidät. Valitse hetki, milloin on sopivaa puhua. Jos opettaja sanoo sinulle ’malta’, se tarkoittaa, että sinun tulee kehittää tilannetajuasi. Toisen päälle puhuminen on aina epäkohteliasta.

18. Täytä oikein.

Hyve: kohteliaisuus, tahdikkuus, välittäminen, ystävällisyys, ykseys, järjestelmällisyys.
Täytämme aina ruokalan, bussin tai teatterisalin paikat tulojärjestyksessä. Paikkojen varailu aiheuttaa vain häiriötä ja mielipahaa.

19. Ole järjestelmällinen.

Hyve: Järjestelmällisyys, vastuullisuus.
Tule ajoissa paikalle ja ota tarvittavat välineet esille ilman eri pyyntöä. Tee kotitehtäväsi huolella.

’’Kaikella on aikansa ja kaikella on paikkansa.’’


20. Jos näet jonkun tekevän vääryyttä esimerkiksi kiusaavan, moraalinen velvollisuutesi on ilmaista, että hän toimii väärin.

Hyve: Ykseys, välittäminen oikeudenmukaisuus,vastuullisuus rohkeus, myötätunto, auttavaisuus.
Älä anna kiusaajalle tukea vaikenemalla tai jätä kiusattua yksin. Älä ota oikeutta myöskään omiin käsiisi, vaan kerro asiasta aikuiselle. 

’’Ihminen, joka tekee moraalista vääryyttä toiselle, vahingoittaa kaikkein pahimmin itseään. Sillä näin toimimalla hän kehittää itsessään luonteenpiirteitä, jotka estävät häntä kokemasta ihmiselämän parhaita ulottuvuuksia kuten todellista ystävyyttä ja läheisyyttä. ’’
-Sokrates

21. Uskalla elää unelmaasi.

Hyve: rohkeus, ihanteellisuus, sitoutuneisuus, määrätietoisuus.
Tavoitteet eivät toteudu itsestään.

’’Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa niin perinpohjaisesti kuin suinkin kaikkia oman olentonsa syvyyksissä piileviä mahdollisuuksia.’’ 
-Eino Leino