Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaitaan koti ja koulu -yhdistys

Mikä Kaitaan koti ja koulu -yhdistys on?

Kaitaan koti ja koulu -yhdistys ry. on Kaitaan koulun ja lukion vanhempien yhdistys, joka toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan kanssa.

Mikä on yhdistyksen tehtävä?

Yhdistyksen tehtävä on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Yhdistys haluaa lähentää vanhempia koulun toimintaan ja helpottaa yhteydenpitoa koulun henkilökuntaan. Yhdistys toimii yhdyssiteenä muiden järjestöjen sekä koulujen oppilaskuntien kanssa. Oppilasjäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja vanhemmille tilaisuuksia tuoda esille kannanottoja koulua ja koulunkäyntiä koskeviin kysymyksiin. Yhdistyksen puitteissa keskustelu on vapaata ja aloitteet kodin ja koulun välillä kulkevat helposti.
Pyrimme elvyttämään nuorten kerhotoimintaa mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Olemme mukana tapahtumissa, myyjäisissä ja diskoilloissa. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan vanhojentanssi- ja ABI-kahvituksen.
Yhdistys jakaa stipendejä oppilaille: yhdistyksen jakamissa stipendeissä painotetaan sosiaalisten taitojen kehittymistä ja yhteisöllisyyttä. Yhdistys myöntää mahdollisuuksien mukaan avustuksia harrastus- ja luokkaretkitoimintaan.

Kuka voi liittyä Kaitaan koti ja koulu -yhdistykseen?


Toivotamme kaikki Kaitaan koulun ja lukion oppilaiden vanhemmat, huoltajat sekä kodin ja koulun yhteistyöstä kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan toimintaan kouluyhteisömme hyvinvoinnin tukemiseksi ja lisäämiseksi!
Yhdistyksen jäsenenä olet mukana vaikuttamassa ja tutustut koulun henkilökuntaan ja muihin vanhempiin. Voit liittyä mukaan maksamalla jäsenmaksun ja samalla tuet Koti ja koulu -yhdistyksen toimintaa, vaikket voisikaan osallistua hallitustoimintaan.

Maksun saaja:   Kaitaan koti ja koulu -yhdistys ry.
Tilinumero:        FI93 1411 3000 0442 35
BIC/SWIFT:         NDEAFIHH
Viitenumero:     4381    (jäsenmaksu)   7100    (avustus, lahjoitus)
Jäsenmaksu:      12 euroa

Hallitus lukuvuodelle 2019-2020
Marika Paavilainen (puheenjohtaja)
Eija Lappalainen (sihteeri)
Susanna Honka (rahastonhoitaja)
Päivi Haverinen 
Laura Leisola 
Sanna Vahtivuori-Hänninen

opettajajäsenet:
Maija Ihanainen (peruskoulu)
Annika Kokko (lukio)