Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulumme on hyvä yleiskoulu, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kehittää itseään kaikissa aineissa. Oppilas ymmärtää omat kykynsä ja taitonsa ja suhtautuu tulevaisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiinsa luottavaisesti. Painotuksena koulussamme on vahva musiikkiluokkatoiminta. Oppilaat valitaan musiikki-painotukseen musiikkitestin perusteella. Musiikkipainotukseen valituilla oppilailla on kolme vuosiviikkotuntia musiikkia kaikilla luokka-asteilla.     

Koulussamme on 440 oppilasta lukuvuonna 2019-2020 vuosiluokilla 7 - 9.

Oppitunnit järjestetään 8.15 - 16.15 välisenä aikana. Ruokatunnit ovat kahdessa vuorossa 11.00 - 11.30 ja 12.00 - 12.30 välisinä aikoina. 

Koulussa on käytössä nelijaksojärjestelmä lukuvuonna 2019-2020. Oppilailla ei ole hyppytunteja lukujärjestyksessä lukuun ottamatta yksittäisiä elämänkatsomustietoa tai harvinaisempia uskontoja opiskelevia oppilaita joissakin jaksoissa.

Pitkinä valinnaisaineina tarjotaan B2-saksaa ja B2-venäjää, kotitaloutta, toimittajakoulua, musiikkia, musiikkiluokan musiikkia, kuvataidetta, teknistä työtä, tekstiilityötä, ilmaisutaitoa ja liikuntaa. Lisäksi tarjotaan lyhyitä valinnaisaineiden kursseja. Yleisen ja tehostetun tuen muotoina tarjotaan tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta ja kouluavustajapalvelua. Käsityön vaihtotyöskentelyä toteutetaan aina kun se lukujärjestysteknisesti on mahdollista.

Lue lisää oppilaanohjauksesta