Kauklahden koulu

Länsi-Espoossa sijaitsevan Kauklahden koulun vuosiluokilla 7-10 opiskelee 353 oppilasta. Koulussa on liikuntapainotus. A-kielenä yläkoulussa voi opiskella englantia, ruotsia tai saksaa ja B-kielenä ruotsia tai ranskaa.

Koulun alkaminen lukuvuosi 2020-2021

Koulu alkaa torstaina 13.8.2020 kello 9.00 seitsemäsluokkalaisilla ja muilla luokka-asteilla kello 10.00.

Liikuntapainotus

Infotilaisuus 12.1.2021 klo 18 etäyhteyksin Teamsissa. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään lähettämään viesti koulusihteerille osoitteeseen tiiju.sirkia@espoo.fi 8.1.2021 mennessä. Kaikille viestin lähettäneille lähetetään osallistumislinkki Teams-kokoukseen.

Testipäivä ilmoitetaan myöhemmin.


Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Espoon yhteislyseon koulun nimeksi tulee Kauklahden koulu. Nimi tuli voimaan 28.8.2019.


Kauklahden koulu opettaa ja kasvattaa oppilaita niin, että he saavat edellytykset toisen asteen opiskelupaikkaan. Korostamme hyviä tapoja arjen eri tilanteissa sekä yhteistä vastuuta työyhteisöstä ja luontoympäristöstä.

Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema koulurakennus peruskorjattiin vuosina 2005–2006. Samassa koulutalossa kanssamme toimi lukuvuoteen 2018-2019 asti Espoon yhteislyseon lukio ja yhteisen koulupihan jaamme Kauklahden kirjaston kanssa.

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joten oppilaan työjärjestykset vaihtuvat viisi kertaa lukuvuodessa. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia ja osa oppiaineista opetetaan lukuvuoden aikana hajautetusti. Koulussa on liikuntaluokka sekä lukio-opiskeluun suuntautunut lisäluokka eli kymppiluokka.