Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet 2017-2021

Mika Leppinen, puheenjohtaja (varalla Elina Pellikka)

Timo Aalto (varalla Piret Tamm)

Päivi Timmerbacka (varalla Olli Saarela)


Henkilöstöedustajat:

Salla Nurkkala (varalla Jussi Keskitalo)

Riitta Peltoniemi (varalla Jussi Miettinen)


Oppilasjäsenet 2019-2020:

Tyyne Laukkanen 

Emma-Juulia Nissinen  

varajäsenet: Julia Lindholm ja Evin Bedretdin

Esittelijä ja sihteeri: Kirsti Kupiainen

Johtokunnan pöytäkirjat

Kevät 2020

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 30.1.2020 (pdf, 387 Kt)

Liitteet:

Kesäkuu 2020

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2.6.2020 (pdf, 159 Kt)