Leppävaaran koulun yhteystiedot

Leppävaaran koulun henkilökunta:

Rehtori Kirsti Kupiainen
040 5533 549
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Apulaisrehtori Salla Nurkkala
043 825 0803
etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Opettajainhuone
09 816 44323

Koulusihteeri Leena Renko-Julin
09 816 44320
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Erityisopettaja ja apulaisrehtori  Salla Nurkkala, 043 825 0803
Erityisopettaja Riikka Holmström
Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen, 046 877 2196
Terveydenhoitaja Maarit Lindblad, 040 5536235
Koulukuraattori  Minna Ojanen, 046 877 3227
Koulupsykologi Salla Haanpalo, 050 3831684
Ruokapalveluesimies Leena Leino, 046 877 3331
Ruokala, 043 826 8483


Leppävaaran koulun opettajat 2018-2019

sähköposti:etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opettajainhuone 09 816 44323

Christensen Henri, historia, media
Frosterus Anne, uskonto (evankelisluterilainen), terveystieto
Havu Johanna, englanti, saksa
Hernberg Kalle, ruotsi
Holmström Riikka, erityisopetus
Hovi Eeva-Liisa, elämänkatsomustieto, äidinkieli ja kirjallisuus
Kaistinen Leena, kotitalous
Keskitalo Jussi, kuvataide
Koistiola Jani, matematiikka, kemia, fysiikka
Koistiola Meri-Tuuli (virkavapaalla), matematiikka, kemia, fysiikka
Kupiainen Kirsti, rehtori, opinto-ohjaus
Kupsanen Jaana, opinto-ohjaus
Liminka Sari, äidinkieli ja kirjallisuus, media
Litmanen Sini, tekstiilityö, yhteiskuntaoppi, historia
Lundén Anna-Leena, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, media
Miettinen Jussi, poikien liikunta, (terveystieto)
Noras Pyry, matematiikka, fysiikka, kemia
Nurkkala Salla, laaja-alainen erityisopetus
Peltoniemi Riitta, tyttöjen liikunta, (terveystieto)
Rajala Joona, englanti, ranska
Saloranta Heikki, poikien liikunta, (terveystieto)
Seppänen Marjo, biologia, maantieto
Somerma Suvi, musiikki
Säämäki Pertti, tekninen työ, matematiikka
Vendelin Johanna, matematiikka, kemia, fysiikka
Öhman Maria, matematiikka, media/tvt, (fysiikka, kemia)