Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Saarnilaakson koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

Oppilaskunnan toiminnan ja kehittämisen taustalla on opetusministeriön hanke ”Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu”. Sen tavoitteena on lisätä ja edistää oppilaiden aktiivista roolia koulujen kehittämisessä.

Luokkien edustajat oppilaskuntaan valitaan vaalien kautta yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilaat äänestävät luokittain yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen edustamaan omaa luokkaansa. Vaalien jälkeen valitut edustajat pääsevät oppilaskunnan edustajistoon päättämään yhteisistä asioista ja välittämään luokkalaisten toiveita eteenpäin.Oppilaskunnan tehtävänä on ideoida esityksiä ja ehdotuksia, parantaa koulun arkea oppilaan näkökulmasta, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä toimia koulun yhteishengen kohottajana.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) koordinoivaa toimintaa, jota Saarnilaakson koulussa toteuttavat vapaaehtoiset ja toiminnasta kiinnostuneet 9.-luokkalaiset oppilaat yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Oppilaat on valittu hakemusten perusteella edellisen lukuvuoden päättyessä.


Tukioppilastoiminnan tavoitteena on:
1. Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen
2. Nuorten osallisuuden lisääminen
3. Ongelmien ennaltaehkäiseminen
4. Yksilönä kehittyminen

Saarnilaakson koulun tukioppilaat järjestävät useita uusia sekä vakiintuneita tempauksia ja tapahtumia lukuvuoden aikana. Näitä ovat mm:
• Iloinen Iltapäivä
• Teemaviikot
• Ystävänpäivä
• Saarnigaala


Oppilaskunnan ja tukioppilaiden ohjaajana toimii lehtori Henna Riekki.