Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaikki Tapiolan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilaat viihtyvät koulussa ja saavat oman äänensä kuuluviin.

Oppilaskunnan hallitukseen pääsee vain vaalien kautta. Jokainen halukas voi asettua ehdolle. Jokaiselta luokalta pääsee eniten kannatusta saanut oppilas hallitukseen.  Siis hallituksessa on 15-20 oppilasta ja ohjaava opettaja. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan itselleen puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan riippuen käsiteltävistä asioista. Ehkä noin 10 kertaa lukuvuodessa. Välillä työstämme jotain asiaa pienemmissä työryhmissä. Oppilaskunnan hallituksella on vuosittain toistuvia tehtäviä, kuten esim. taksvärkin, nälkäpäiväkeräyksen ja koulukuvauksen järjestäminen.

 Lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallitus on tehnyt myös seuraavaa:

-osallistunut teemapäivien järjestelyihin (Halloween, hölläilypäivä …)
-suunnitellut ja tilannut ysiverkkarit
-huolehtinut oppilastilojen kunnosta
-järjestänyt ysizembalot

Jos sinulle tulee mieleen, miten parantaisit viihtyvyyttä koulussamme, kerro siitä luokkasi hallituksen jäsenelle.