Opetustoimen yhteystiedot

Espoon suomenkielinen opetus jakautuu perusopetuslinjaan, lukiolinjaan ja suunnittelu- ja hallintopalveluihin. Opetustoimea johtaa opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen.

Perusopetuslinja vastaa mm. opetussuunnitelmasta ja oppimisen arvioinnista, kehittämishankkeista, oppilaan siirtämisestä kotiopetukseen sekä sijoitettujen oppilaiden maksusitoumusasioista.

Lukiolinja vastaa mm. lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä lukion opiskelijavalinnasta.

Suunnittelu- ja hallintopalvelut vastaavat mm. kouluun hakemisesta, painotetusta opetuksesta, iltapäivätoiminnasta, erityisopetuksesta, apuvälineistä, opiskeluhuollosta, kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta sekä katsomusaineista.

Mediayhteydenotot:

viestintäasiantuntija, p. 050 339 5887 tai 040 552 7782
 

Kouluun hakeminen ja oppilasasiat:

oppilasasiain sihteeri, Sara Raitala, p. 09 816 52043, sara.raitala@espoo.fi

oppilasasioiden asiantuntija, Christina Rissanen, p. 09 816 52044, christina.rissanen@espoo.fi
 

Löydät opetustoimen myös Twitteristä:

@OpetusEspoo twiittaa ajankohtaista koulumaailmasta  #espoonkoulut #espoonlukiot