Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 26.8.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.8.2020 klo 20.16

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan 26.8.2020 muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetetelien käyttöä ohjeistavaa sääntökirjaa sekä vahvisti Tanssikoulu DCA:n taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman. Lautakunta esitti myös huomioita Espoon kaupungin lausuntoon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja (3)

Valtuustokauden 2017-2021 tavoitteena on, että varhaiskasvatus on laadukasta, ja että varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee. Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan kokonaisuuden, ja niiden on oltava kaikkien lapsiperheiden saatavilla. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Lautakunnalle esitellyssä palvelusetelisääntökirjassa ohjeistetaan palvelusetelien käyttöä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi ehdollisena varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan. Lautakunta oikeutti sivistystoimen johtajan jatkossa hyväksymään muutokset sääntökirjan erityiseen osaan. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että valtuusto päättää sisällyttää vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan huomioita Espoon kaupungin lausuntoon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (4)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää mm. seuraavat näkökulmat huomioitavaksi Espoon kaupungin lausunnossa hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Svenka rum ja sivistystoimi ovat huolissaan rahoituksen riittämisestä tulevaisuudessa, kun sotemaakunnan palveluihin siirretään enemmän rahaa kuin mitä Espoo tällä hetkellä käyttää omiin sosiaali- ja terveystoimen menoihinsa.
  • Vaarana on myös päällekkäinen toiminta ja byrokratian kasvu, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ohjataan sekä maakunnan että kunnan tasolta hyvinvointisuunnitelmien ja kertomusten avulla.
  • Kunnan oma ääni myös heikkenee, kun esim. kaksikielisten sotemaakuntien on tehtävä yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä tehdään jo nyt kuntatasolla, mutta maakuntaan siirryttäessä yksittäisen kuntalaisen vaikuttamisen mahdollisuus omiin palveluihinsa loittonee liian kauas.
  • Lautakunta vastustaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtämistä sote-maakuntaan ja esittää, että kunta voisi edelleen järjestää nämä palvelut itse. Opiskeluhuolto tulisi säilyä opetustoimen alaisena palveluna.

Muut asiat:

Lisäksi lautakunta käsitteli kuntalaisaloitteen esiopetuspaikan huomioimisesta lähikoulua osoitettaessa (5). Kuntalaisaloitteessa esitetty muutos ei ole tällä hetkellä toteutettavissa, mutta lautakunta edellytti, että Espoossa edetään kohti yhtenäisen kasvun ja oppimisen polkua, jossa siirtyminen esiopetuksesta opetukseen tapahtuu mahdollisimman joustavasti.

Lautakunta hyväksyi sekä suomenkielisen opetuksen (7) että suomenkielisen varhaiskasvatuksen (8) tulosyksiköiden talousarvion ja strategian tilanteessa 31.7.2020. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvisti tanssikoulu DCA:n muutetun laajan oppimäärän opetussuunnitelman (9). Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2020 lukien. Lisäksi lautakunta hyväksyi kohdat 6 sekä 10-17.


Lisätietoja:   
Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com 
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi 
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi 
Tapio Erma, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi 

Esityslista

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta