Hakeutuminen taiteen perusopetuksen oppilaitokseksi

Espoossa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista päättää kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistamalla tai hyväksymällä opetussuunnitelman.

Mikäli taideopetusta antavalla oppilaitoksella on tavoitteena antaa taiteen perusopetusta, tulee sen olla yhteydessä valmistelijaan ks. Yhteystiedot. Valmisteluprosessin aikana tarkastellaan monipuolisesti oppilaitoksen toimintaedellytyksiä, erityisesti toiminnan laatua ja pitkäjänteisyyttä.  

Oppilaitoksen opetussuunnitelman tultua opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaksi tai hyväksymäksi oppilaitos sitoutuu

  • ilmoittamaan kaupungille toiminnassaan ja/tai toimintaympäristössään tapahtuvista olennaisista muutoksista. Näitä ovat sellaiset muutokset, joiden johdosta oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus taikka yhteydenpito oppilaitokseen voivat vaarantua
  • vastaamaan oppilaitoksen tilaa ja toimintaolosuhteita koskeviin kyselyihin 
  • osallistumaan kaupungin järjestämiin puolivuosittaisiin oppilaitostapaamisiin
  • julkaisemaan lautakunnan vahvistaman tai hyväksymän opetussuunnitelman nettisivuillaan tai muussa avoimessa ympäristössä (esimerkiksi ePerusteet)

Opetussuunnitelman vahvistaminen tai hyväksyminen koskee ainoastaan oppilaitoksen Espoon alueella tapahtuvaa toimintaa. Taiteen perusopetuksen toimijaksi hakeutuminen ei velvoita kaupunkia avustamaan oppilaitosta taloudellisesti tai järjestämään tiloja sen käyttöön.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistaa tai hyväksyy oppilaitoksen opetussuunnitelman toistaiseksi. Tämä voidaan perua, mikäli oppilaitoksen toiminta ei

  • noudata taiteen perusopetuksesta laeissa, asetuksissa ja yleissitovissa sopimuksissa säädettyä
  • noudata opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaa tai hyväksymää opetussuunnitelmaa
  • mikäli oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus on pysyvästi vaarantunut.

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset vuodelle 2021

Haettavana Espoon kaupungin taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset 2021

Hakuaika alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.4.2020 klo 15.45.

Avustuksista päättää Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta.

Hakemusten liitteineen on oltava perillä edellä mainittuna määräaikana Espoon kaupungin kirjaamossa, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse osoitteessa: kirjaamo@espoo.fi. Hakemuksen voi vaihtoehtoisesti jättää määräaikoihin mennessä asiointipisteeseen. Pyydämme huomioimaan, että asiointipisteiden aukioloajat voivat poiketa kirjaamon aukioloajoista.

Mikäli opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on myöntänyt hakijalle toiminta-avustusta vuodelle 2019, tulee tämän avustuksen käyttö selvittää määräajassa.

Taiteen perusopetuksen avustusten hakulomakkeet ja avustusperiaatteet löytyvät alta kohdasta liitteet. Lomakkeita on saatavilla myös kaupungin asiointipisteissä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä Svenska rum -lautakunta päättävät taiteen perusopetuksen toiminta-avustuksista joulukuun kokouksessaan.