Koululaistoiminta

Järvenperän asukaspuiston koululaistoiminta

Ma - Pe klo 8 – 16

Kulloonmäentie 20, 02940  ESPOO

Puh. 046 877 2631, jarvenperan.asukaspuisto@espoo.fi

Meidät löydät myös Facebookista!

Esimies Pirjo Kuusisto, puh. 050 525 2710

Pirjo.R.Kuusisto@espoo.fi

Asukaspuisto tarjoaa alueen itsenäisille koululaisille aamu- ja iltapäivisin mahdollisuuden tavata kavereita, tehdä läksyjä, leikkiä, pelata, liikkua, askarrella ym. aikuisen ohjauksessa ja valvonnassa. Toiminta on avointa ja maksutonta ja suunnattu ensisijaisesti 1-2 luokkalaisille. Asukaspuiston koululaisten toimintaan ei ilmoittauduta, vaan tuleminen perustuu lapsen ja vanhemman väliseen sopimukseen. Koululaisista täytetään yhteystietolomake ja he ovat tapaturmavakuutettuja asukaspuiston rakennuksessa ja piha-alueella aitojen sisäpuolella.

Lapsia kannustetaan sisätoiminnan lisäksi päivittäin myös ulkoiluun. Ulos siirrytään viimeistään noin klo 15.45 ja asukaspuisto sulkeutuu klo 16. Ohjattu toiminta toteutetaan iltapäivisin ja muokkaantuu kulloinkin paikalla olevien koululaisten määrän, innostuksen ja toiveiden mukaan. Kuukausiohjelma on luettavissa asukaspuiston facebook-sivuilla ja ilmoitustaululla sekä espoo.fi-sivuilla.

Espoon kaupunki tarjoaa asukaspuistossa 1-2. luokkalaisille mahdollisuuden maksulliseen välipalaan. Välipala tarjotaan, jos siihen sitoutuneita lapsia on vähintään viisi.  Välipala tarjotaan ma-pe klo 13.15-14.15. Välipalatilauslomakkeen ja lisätietoja asiasta saa espoo.fi -sivuilta tai asukaspuistosta Lomake palautetaan täytettynä asukaspuistoon. Vaihtoehtoisesti koululainen voi tuoda omat eväät asukaspuistoon.

Koululaisten_valipalat_asukaspuistoissa