Suviniityn avoin päiväkoti

OLEMME KIINNI 18.3.-13.4.

Hallitus päätti maanantaina 16.3.2020 uusista toimenpiteistä, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Toimenpiteiden tarkoitus on hillitä koronaviruksen leviämistä. Tämän vuoksi kaikki avoimen varhaiskasvatuksen (avoimet päiväkodit, kerhot ja asukaspuistot) toiminta keskeytyy ajalle 18.3.-13.4.2020.

WE ARE CLOSED FROM 18 MARCH TO 13 APRIL

On Monday, 16 March 2020, the Finnish Government decided on new measures that apply to all citizens. Their purpose is to slow down the spread of the coronavirus.

For this reason, all open early childhood education activities (open day care centres, clubs and residents’ parks) will be suspended from 18 March to 13 April 2020.

Suviniityn avoin päiväkoti on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

  • Kotona olevilla aikuisilla on mahdollisuus tavata muita aikuisia.
  • Lapsilla on mahdollisuus tavata muita lapsia.
  • Aikuisilla ja lapsilla on mahdollisuus maksuttomaan toimintaan.
  • Vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
  • Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan.

Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta yhdessä toteuttaen.

Kuukausiohjelma löytyy tapahtumien alapuolelta liitteenä ja kuukausiohjelma-alasivulta.

Henkilökunta

Suviniityn avoimessa päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.