Koulumestarin päiväkoti

Koulumestarin päiväkoti sijaitsee Koulumestarin koulun yhteydessä Keski-Espoossa, Muuralan päivähoitoalueella. Yhteinen rakennus mahdollistaa kiinteän yhteistyön päiväkodin ja koulun välillä.

Koulumestarin päiväkodissa toteutetaan aktiivisen oppimisen ideaa. Toiminta painottuu vuorovaikutukseen: lasten aitoon kuuntelemiseen, keskusteluun sekä oivaltamaan ohjaamiseen kysymysten avulla. Lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, joiden myötä itseluottamus vahvistuu. Oppimisympäristö järjestetään yhdessä lasten kanssa lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lapset harjoittelevat päivittäin oman toimintansa suunnittelua ja arviointia. Aikuiset havainnoivat aktiivisesti toimintaa. Havaintojen pohjalta lapsille järjestetään toimintaa 3-10 lapsen pienryhmissä, joissa pyritään kokemuksellisiin oppimishetkiin.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä kolme 6-vuotiaiden esiopetusryhmää. 

Koulumestarin koulu

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Koulumestarin päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Koulumestarin päiväkodin toimintakalenteri