Kylätalo Palttinan päiväkoti

Kylätalo Palttinan päiväkoti sijaitsee keskellä Kauklahtea hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kylätalo Palttinassa on päiväkodin lisäksi asukaspuisto. Kylätalo Palttinan päiväkodin toiminnassa painottuu taide- ja ympäristökasvatus.

Kylätalo Palttinassa lapsi on rakas ja ainutlaatuinen. Toiminnan perustana ovat lasten ajatukset,  tarpeet  ja kiinnostuksen kohteet. Toimintaympäristö tukee kaikkien lasten kehitystä tarjoamalla monipuolisia toiminnan aiheita.

Henkilökuntamme on moniammatillista, osaavaa ja varhaiskasvatusta kehittävää. Kasvatustyömme perusajatuksena on avoin ja toimiva yhteistyö vanhempien kanssa.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Kylätalo Palttina kuuluu AMK-  ja lähihoitajaopiskelijoiden harjoitteluverkostoon.

Ympäristökasvatus

”Kestävän kehityksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.”

Kiinnitämme Kylätalo Palttinassa huomiota ympäristöasioihin. Meistä on tärkeää, että lapsi oppii toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Vuosittain vaihtuvien yhteisten teemojen myötä Kylätalo Palttinassa on säilynyt ja kehittynyt  toimintatapa, jossa kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelusta päivittäiseen työskentelyyn.

Tärkeitä periaatteitamme ovat:

  • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
  • Ympäristön kunnioittaminen ja siitä huolehtiminen
  • Kierrätys ja jätteenmäärän vähentäminen
  • Veden- ja sähkönkulutukseen huomion kiinnittäminen
  • Kulttuuriperinnön vaaliminen

Kylätalo Palttinan päiväkodissa annetaan lapsille mahdollisuus olla aktiivisesti osallisena toiminnassa. Lapsille annetaan vapaus tutkia ja ihmetellä, tukien heidän omia kiinnostuksen kohteitaan. Aikuisen näyttäessä mallia omalla toiminnallaan ja asenteellaan, lapselle muodostuu hyvä luontosuhde. 

Vanhempaintoimikunta

Kylätalo Palttinan päiväkodissa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua vanhempaintoimikunnan toimintaan. Vanhempaintoimikunta tukee vanhempien ja lasten verkostoitumista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikuntaan osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintaan voi halutessaan osallistua oman kiinnostuksen ja resurssien mukaan. Vanhempaintoimikunnasta saa enemmän tietoa päiväkodin ilmoitustaululta tai liittymällä Facebook-ryhmään nimeltä: Kylätalo Palttinan päiväkodin vanhempaintoimikunta.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. 

Kylätalo Palttinan päiväkodin kalenteri