Lasinpuhaltajan päiväkoti

Lasinpuhaltajan päiväkodin toiminta on päättynyt 31.12.2019 osoitteessa Lasikuja 4.

Lisätietoa seuraavalta nettisivulta: https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Paivakoti_ja_koulukorjaukset/Paivakotikorjaukset/Lasinpuhaltajan_paivakodille_uusi_siirto(172038)

Uusi Lasinpuhaltajan päiväkoti valmistuu kesällä 2020.

Uudessa päiväkodissa on tilat viidelle lapsiryhmälle.

Päiväkodissa ei tarjota esiopetusta, vaan lapset siirtyvät läheisten koulujen tai päiväkotien esiopetusryhmiin.

Toimintaperiaatteet

Päiväkodin toiminta perustuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä lapsen osallisuus päivähoidon arjessa.

Vanhempien ja päivähoidon henkilöstön yhteistyö on meille tärkeää. Kaikkien perheiden kanssa suunnitellaan lapsen päivähoidon aloitus yksilöllisesti. 1-2 kertaa vuodessa kutsumme vanhemmat yhteiseen varhaiskasvatuskeskusteluun. Mikäli perheen äidinkieli on joku muu kuin suomi, päiväkoti järjestää tulkin mukaan keskusteluun. Päivittäiset keskustelut lasta tuotaessa ja haettaessa ovat myös tärkeä yhteistyön muoto.

Sijainti

Lasinpuhaltajan päiväkoti sijaitsee Kauklahdessa osoitteessa Lindankuja 1. Bussi 165 kulkee päiväkodin vierestä ja lähin pysäkki on parin minuutin kävelymatkan päässä.