Paapuurin päiväkoti

Paapuurin päiväkodin toimintakalenteri

Päiväkotimme sijaitsee Saunalahdessa Kauklahdenväylän välittömässä läheisyydessä. Piha-alueemme rajoittuu metsään minne meidän on hyvä kulkea suoraan oma portin kautta.

Päiväkotimme yhteydessä toimii avoimen varhaiskasvatuksen kerho 7.1 - 31.5 2020.

Päiväkodissamme on seitsemän lapsiryhmää jotka toimivat omissa kotipesissään kahdessa eri kerroksessa.

Alakerran kotipesät ovat Pisara, Loiske ja Kaste. Yläkerran kotipesät ovat Aallokko, Ankkuri, Majakka ja Tyrsky. Esiopetuksen kotipesänä toimii Tyrskyn tilat.

Lapsiryhmät toimivat pienryhmissä ja heillä on mahdollisuus käyttää kaikkia kotipesiä kulloisenkin toiminnan mukaan.

Yhteisenä kohtaamispaikkanamme toimii Satama, ruokasali, joka sijaitsee keskellä päiväkotia.

Paapuurin toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys ja positiivinen pedagogiikka.

Jokainen aikuinen on jokaista lasta varten. Kaikki mitä teemme ja koemme lapsen kanssa yhdessä, on merkityksellistä hyvälle kasvulle lapsen oppimispolulla. Kasvulle tärkeitä asioita ovat leikki, sosiaaliset taidot ja niiden harjoittelu, monipuolinen liikunta sekä riittävä lepo ja ravinto. Näiden ympärille rakennamme lapsen varhaiskasvatuspäivän huomioiden hänen yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet yhteistyössä vanhempien kanssa.

Paapuurissa on varhaiskasvatuspaikkoja 1-6 vuotiaille lapsille sekä esiopetusta.