Soukankujan päiväkoti

Soukankujan Nuppuset (alle 3v) ovat siirtyneet väistöön 2.5.2018 alkaen.
Väistötila sijaitsee  Merikansantie 4 C.

Soukankujan Esikot ja Lemmikit (3-5 v) siirtyvät väistöön 25.2.2019,
osoitteeseen Merikansantie 4 B, 2 kerros.

Takaisin omaan varhaiskasvatusyksikköömme osoitteeseen Soukankuja 1 palaamme 27.7.2020

Päiväkodissa on pyrkimys hyvään ja pysyvään vuorovaikutukseen lasten ja
aikuisten välillä. Pidämme erittäin tärkeänä kiinteää ja toimivaa yhteisyötä
lasten vanhempien kanssa.
Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme lasten kehitysvaiheet,
tarpeet ja kiinnostuksen kohteet siten, että ne tukevat kunkin lapsen kasvua ja
kehitystä mahdollisimman hyvin. Toiminnan suunnittelussa ja arvioinissa kuuntelemme
vanhempia ja seuranta tapahtuu yhdessä vanhemien kanssa.
Pyrimme päiväkodissa luomaan lapselle turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä
leikkiä ja kehittyä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Päiväkodissa on hoitopaikkoja 1-5 vuotiaille lapsille.

Soukankujan päiväkodin toimintakalenteri