Auroranniityn päiväkoti

Auroranniityn päiväkoti sijaitsee rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella Auroran kappelilla. Auroranniityn päiväkodissa toimii Esiopetusryhmä Kaislat. Toiminnan lähtökohtana on turvallinen, lapsen tarpeita vastaava esiopetus, jossa lapsi kohdataan yksilöllisesti, vahvuuksia tukien ja rohkaisten. Lapsen hyvinvoinnin perustana on tiivis yhteistyö perheiden ja esiopetuksen välillä.

Auroranniityn päiväkodilla luonto ja ulkoilu on vahvana osana toiminta-ajatustamme. Sijaintimme antaa oivan mahdollisuuden monipuoliseen retkeilyyn ja ulkoiluun, ja hyödynnämme näitä toiminta- ja oppimisympäristöjä arjen toiminnassa. Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus. Kehitämme yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioimista ja arjen taitoja. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti.

Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä, lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetus lomakkeet