Degerbyntien päiväkoti

Degerbyntien päiväkoti

Degerbyntien päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella lähellä Kilon juna asemaa. Myös Leppävaaran keskusta on kävelyetäisyyden päässä.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on hoitopaikkoja 1-5 -vuotiaille lapsille.

Tarjoamme alueen lapsiperheille turvallista, kannustavaa ja rohkaisevaa lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta. Toimintamme perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, myös jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Me:

- Pidämme lapsuutta arvokkaana aikana ja haluamme osaltamme antaa lämpimiä kokemuksia lapselle
- Toimintamme suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat lasten mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet. Ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa lapsi omassa tahdissaan oppii ja kehittää taitoja mitä elämässään tarvitsee
- Lapsen ominaisin tapa oppia on leikki, meillä leikille on aikaa sekä tilaa
- Toimimme tarkoituksen mukaisissa pienryhmissä
- Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja, toisten huomioimista, oman toiminnan ohjausta ja hyviä tapoja
- Toimimme yhdessä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
- Suunnittelemme ja järjestämme tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta
- Monimuotoisen oppimisympäristön takaamiseksi retkeilemme aktiivisesti lähiympäristömme leikkipuistoissa ja metsissä sekä hyödynnämme alueen kulttuuri- ja liikuntapalveluja
- Meillä monikulttuurisuus ja -kielisyys on osa päivittäistä toimintaamme
- Mediataitoja kehitämme ja harjoittelemme yhdessä lasten kanssa
- Lapset ovat aktiivisia omassa arjessaan mm. osallistumalla toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

Espoon varhaiskasvatusuunnitelma