Heiniemen päiväkoti

Heiniemen päiväkoti sijaitsee Lippajärvellä Heiniemen asuinalueen kupeessa.

Heiniemen päiväkodin tavoitteena on turvallisen, lapsen ja perheen tarpeita vastaavan laadukkaan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tarjoaminen. Päiväkodissa lasta arvostetaan yksilönä ja häntä rohkaistaan ja tuetaan löytämään vahvuutensa.

Kasvatuskumppanuus on toimintatapa, jota kehitetään päiväkodissa yhteistyössä vanhempien kanssa.
Yksilölliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat ovat toiminnan lähtökohtana.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.