Kepelin päiväkoti

Kepelin päiväkoti on ympärivuorokautinen vuorohoitopäiväkoti.
Päiväkoti on avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa. Päiväkoti palvelee Espoossa kaikkia vuorohoidon tarpeessa olevia lapsia.

Päiväkotiin sijoitetaan ainoastaan lapsia,  joilla on molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve. Kun vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidontarve loppuu, lapselle osoitetaan päivähoitopaikka ns. päiväpäiväkodista.

Kun lapselle haetaan päivähoitopaikkaa Kepelin päiväkodista, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen liitteet, joista ilmenee molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve.

varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi tai  
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus,
PL 3125, 02070 ESPOON KAUPUNKI